Yeni Çipli Kimlikler Hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen milli çipin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce dağıtılacak olan çipli kimliklerde kullanılmak üzere hazır olduğunu söyledi.ESKİ ŞARTNAME, İHALEYİ ABD’YE PASLIYORDU

Bakanın açıklaması, yıllarca TÜBİTAK’ta yuvalanan paralel yapının bir ihanetini daha gözler önüne serdi. Böcek davasında yargılanan, hakkında TÜBİTAK tarafından da suç duyurusunda bulunulan, TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı ve BİLGEM eski Başkanı Hasan Palaz döneminde hazırlanan şartnamenin, çipli kimlik ihalesini ABD’li firmaya yönlendirdiği ortaya çıkmıştı.

BAKAN IŞIK, GELİR GELMEZ YENİ ÇALIŞMA BAŞLATTIBakan Işık, göreve gelir gelmez, TÜBİTAK’a, çipli kimlik projesi için güvenli bir çip üretmesi talimatı verdi. TÜBİTAK mühendisleri, teknoloji deyimiyle “arka kapısı” bulunmayan ve içindeki bilgilerin sızmasına imkân tanımayan yerli çipi hazırlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

TÜBİTAK’IN YAPABİLECEĞİ İŞ YABANCI FİRMAYA PASLANDI

TÜBİTAK’ın bir yıldan az bir sürede kullanıma sunduğu yerli çip, aynı zamanda paralel yapının ihanetini de ortaya koydu. Kurumun gerçekleştirebileceği bir projeyi, ABD’li bir firmaya paslayan şartnameyi hazırlatan paralel örgütün, 75 milyon kişinin mahrem bilgilerini dışarıya servis etmek istediği de böylece ortaya çıktı.

2014 AĞUSTOS’UNDAKİ İHALE İPTAL EDİLDİ

2014 Ağustos’unda yapılacak ihale iptal edilerek, güvenli ve yerli çipin kullanılacağı kimliklerin hazırlıkları hızlandırıldı.

ÇİPLİ KİMLİKLER VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün TÜBİTAK’a hazırlattığı ve “Akıllı Kimlik Kartı” olarak da adlandırılan yeni kimlik kartları, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân vermeyen biyometrik unsurlar içeriyor. Kredi kartı boyutlarında tasarlanan, üzerinde 1 GB’ye kadar veri depolanabilecek olan yeni kimlik kartlarında banka hesap numaraları, ehliyet, maaş ve sağlık bilgilerinin olduğu şifreli bir çip yer alacak. Hastaneler, okullar, bankalar, GSM operatörleri, emniyet işlemleri ve noterlerde de kullanılması planlanan yeni kimlik kartları sayesinde birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlanacak. Yeni kimliklerle, sahte ya da çalıntı kimlikle telefon hattı çıkarma riski de sona erecek. Kimlik kartı sahibinden başka birinin eline geçse dahi kullanılamayacak, anında bloke edilebilecek.

// g?c=a+f+c:(g+=f.length,f=a.indexOf(“&”,g),c=0<=f?a.substring(0,g)+c+a.substring(f):a.substring(0,g)+c)}return 2E3<c.length?void 0!==d?t(a,b,d,void 0,e):a:c};var ba=function(){var a=/[&\?]exk=([^& ]+)/.exec(w.location.href);return a&&2==a.length?a[1]:null};var ca=function(a){var b=a.toString();a.name&&-1==b.indexOf(a.name)&&(b+=”: “+a.name);a.message&&-1==b.indexOf(a.message)&&(b+=”: “+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&&(a=c+”\n”+a);for(var d;a!=d;)d=a,a=a.replace(/((https?:\/..*\/)[^\/:]*:\d+(?:.|\n)*)\2/,”$1″);b=a.replace(/\n */g,”\n”)}catch(e){b=c}}return b},x=function(a,b){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var c=a.document.createElement(“img”);c.src=b;a.google_image_requests.push(c)};var y=document,w=window;var da=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,””)},ea=function(a,b){return ab?1:0};var z=null,fa=function(a,b){for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b.call(null,a[c],c,a)};function A(a){return”function”==typeof encodeURIComponent?encodeURIComponent(a):escape(a)}var ga=function(){if(!y.body)return!1;if(!z){var a=y.createElement(“iframe”);a.style.display=”none”;a.id=”anonIframe”;z=a;y.body.appendChild(a)}return!0},ha={};var ia=!0,ja={},ma=function(a,b,c,d){var e=ka,f,g=ia;try{f=b()}catch(k){try{var u=ca(k);b=””;k.fileName&&(b=k.fileName);var v=-1;k.lineNumber&&(v=k.lineNumber);g=e(a,u,b,v,c)}catch(n){try{var l=ca(n);a=””;n.fileName&&(a=n.fileName);c=-1;n.lineNumber&&(c=n.lineNumber);ka(“pAR”,l,a,c,void 0,void 0)}catch(wa){la({context:”mRE”,msg:wa.toString()+”\n”+(wa.stack||””)},void 0)}}if(!g)throw k;}finally{if(d)try{d()}catch(hb){}}return f},ka=function(a,b,c,d,e,f){var g={};if(e)try{e(g)}catch(k){}g.context=a;g.msg=b.substring(0,512);c&&(g.file=c);0<d&&(g.line=d.toString());g.url=y.URL.substring(0,512);g.ref=y.referrer.substring(0,512);na(g);la(g,f);return ia},la=function(a,b){try{if(Math.random()c?Math.max(0,a.length+c):c;if(p(a))return p(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c<a.length;c++)if(c in a&&a[c]===b)return c;return-1},ra=C.map?function(a,b,c){return C.map.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=Array(d),f=p(a)?a.split(“”):a,g=0;g<d;g++)g in f&&(e[g]=b.call(c,f[g],g,a));return e};var sa={c:947190538,d:947190541};if(y&&y.URL)var ta=y.URL,ia=!(ta&&(0<ta.indexOf(“?google_debug”)||0b&&w.setTimeout(pa(“osd_listener::ldcl_int”,c),100)};c()};var va=function(){try{w.localStorage.setItem(“__sak”,”1″);var a=w.localStorage.__sak;w.localStorage.removeItem(“__sak”);return”1″==a}catch(b){return!1}},xa=function(a,b,c){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var d=a.document.createElement(“img”);D(d,”load”,c,”osd::ls_img::load”);d.src=b;a.google_image_requests.push(d)};var ya=function(a,b){for(var c in a)b.call(void 0,a[c],c,a)},E=function(a){var b=arguments.length;if(1==b&&”array”==m(arguments[0]))return E.apply(null,arguments[0]);for(var c={},d=0;dparseFloat(a))?String(b):a}(),Ga={},Ha=function(a){if(!Ga[a]){for(var b=0,c=da(String(Fa)).split(“.”),d=da(String(a)).split(“.”),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||””,k=d[f]||””,u=RegExp(“(\\d*)(\\D*)”,”g”),v=RegExp(“(\\d*)(\\D*)”,”g”);do{var n=u.exec(g)||["”,””,””],l=v.exec(k)||[["”,””,””]f(0==n[0].[0]gth&&0==l[0].[0]gth)break;b=ea(0==n[1].[1]gth?0:parseInt(n[1],[1],0==l[1].[1]gth?0:parseInt(l[1],[1])||ea(0==n[2].[2]gth,0==l[2].[2]gth)||ea(n[2],[2]])[2]ile(0==b)}Ga[a]=[a]){if(c.google_osd_static_frame)return c;if(c.aswift_0&&(!a||c.aswift_0.google_osd_static_frame))return c.aswift_0;b++;c=c!=c.parent?c.parent:null}}catch(d){}return null},Pa=function(a,b,c,d){if(10<Na)w.clearInterval(J);else if(++Na,w.postMessage&&(b.b||b.a)){var e=Oa(!0);if(e){var f={};Ka(b,f);f[0]=[0]goog_request_monitoring”;f[6]=[6][16][16]&&d.length&&(f[17][17]oin(“,”));try{var g=Ma(f);e.postMessage(g,”*”)}catch(k){}}}};E(“area base br col command embed hr img input keygen link meta param source track wbr”.split(” “));E(“action”,”cite”,”data”,”formaction”,”href”,”manifest”,”poster”,”src”);E(“embed”,”iframe”,”link”,”object”,”script”,”style”,”template”);var Qa;if(!(Qa=!Ca&&!G)){var Ra;if(Ra=G)Ra=G&&9<=Ja;Qa=Ra}Qa||Ca&&Ha(“1.9.1”);G&&Ha(“9″);var Sa,K=0,L=””,M=!1,N=!1,O=!1,Ta=!1,Ua=[],I=null,P=””,Va=[],Wa=[],Xa=!1,Q=””,R=””,Ya=(new Date).getTime(),Za=[“["1",”0",”3"],T=!1,U=””,V=null,W=0,X=0,$a=0,ab=function(a,b){M&&Y(a,b,!0);(O||N&&Ta)&&Y(a,b)},Y=function(a,b,c){if((b=b||P)&&!Xa&&(2==X||c)){b=bb(b,c);if(!c&&T){T=!1;V&&(a.clearInterval(V),V=null);var d=U;try{a.localStorage[d]=b+”&am[d]imestamp=”+q()+”&send”}catch(e){}5!=S&&xa(a,b,function(){a.localStorage.removeItem(d)})}else x(a,b);c?M=!1:Xa=!0}},bb=function(a,b){var c;c=b?”osdim”:O?”osd2″:”osdtos”;var d=[“//pagead["//pagead2.googlesyndication.com/activeview”,”?id=”,c]=c&&N&&Ta&&d.push(“&ts=1”);L&&d.push(“&avi=”,L);Sa&&d.push(“&cid=”,Sa);0!=S&&d.push(“&lsid=”,S);T&&d.push(“&cwls=1”);d.push(“&ti=1”);d.push(“&”,a);d.push(“&uc=”+$a);c=d.join(“”);for(d=0;d<Va.length;d++){try{var e=Va[d]()}catch(f)[d]ar g=”max_length”;2<=e.length&&(3==e.length&&(g=e[2]),c=t(c,A(e[2]),A(e[1]),g[0]2E3&l[1].length&&(c=c.substring(0,2E3));return c},Z=function(a,b){if(Q){try{var c=t(Q,”vi”,a);ga()&&x(z.contentWindow,c)}catch(d){}0<=qa(Za,a)&&(Q=””);var c=b||P,e;e=t(“//pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=sldb”,”avi”,L);e=t(e,”vi”,a);c&&(e+=”&”+c);try{x(w,e)}catch(f){}}},cb=function(){Z(“-1”)},eb=function(a){if(a&&a.data&&p(a.data)){var b;var c=a.data;if(p(c)){b={};for(var c=c.split(“\n”),d=0;d=e)){var f=Number(c[d].substr(0,e[d]e=c[d].substr(e+1[d]witch(f){case 5:case 8:case 11:case 15:case 16:e=”true”==e;break;case 4:case 7:case 6:case 14:e=Number(e);break;case 3:if(“function”==m(decodeURIComponent))try{e=decodeURIComponent(e)}catch(g){throw Error(“Error: URI malformed: “+e);}break;case 17:e=ra(decodeURIComponent(e).split(“,”),Number)}b[f]=e}}b=b[0]?[f]ull}els[0]=null;if(b&&(c=new H(b[4],b[12]),I&a[4]&a[12].match(c))){for(c=0;cW&&2==X){var a=w,b=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=osd2&”,c=[];c.push(“ovr_value=”+K);c.push(“avi=”+L);I&&(c=c.concat(La()));c.push(“tt=”+((new Date).getTime()-Ya));a.document&&a.document.referrer&&c.push(“ref=”+A(a.document.referrer));c.push(“hs=”+W);b+=c.join(“&”);try{x(a,b)}catch(d){}}},db=function(a){var b=a.match(/^(.*&timestamp=)\d+$/);return b?b[1]+q():a+”&[1];timestamp=”+q()},gb=function(){var a={};Ka(I,a);a[0]=”goog_do[0]ontent_loaded”;var b=Ma(a);ua(function(){var a=Oa(!1),d=!a;!a&&w&&(a=w.parent);if(a&&a.postMessage)try{a.postMessage(b,”*”),d&&w.postMessage(b,”*”)}catch(e){}})};r(“osdlfm”,B(“osd_listener::init”,function(a,b,c,d,e,f,g,k,u,v,n){K=a;Q=b;R=d;M=f;S=v||0;Sa=n;N=g&&f;1!=u&&2!=u||Ua.push(sa[“MRC_TEST_["MRC_TEST_”+u]());D(w,”load”,cb,”osd_listener::load”);D(w,”message”,eb,”osd_listener::message”);L=c||””;D(w,”unload”,fb,”osd_listener::unload”);var l=w.document;!l.readyState||”complete”!=l.readyState&&”loaded”!=l.readyState?(“msie”in ha?ha.msie:ha.msie=-1!=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(“msie”))&&!window.opera?D(l,”readystatechange”,function(){“complete”!=l.readyState&&”loaded”!=l.readyState||gb()},”osd_listener::rsc”):D(l,”DOMContentLoaded”,gb,”osd_listener::dcl”):gb();-1==K?X=f?3:1:-2==K?X=3:0w.localStorage.length&&(U=”LSPNGS-“+I.toString()+”-“+(“”+Math.random()).split(“.”)[1]+q(),T=!0,V=w[1]tInterval(pa(“osd_listener::ls_int”,function(){var a=w,b=U,c=a.localStorage[b];if(c)try{a.l[b]lStorage[b]=db(c)}catch([b]}}),1E3));I&&(I.b||I.a)&&(W=1,J=w.setInterval(pa(“osd_proto::reqm_int”,aa(Pa,X,I,N,Ua)),500))}));r(“osdlac”,B(“osd_listener::lac_ex”,function(a){Va.push(a)}));r(“osdlamrc”,B(“osd_listener::lamrc_ex”,function(a){Wa.push(a)}));r(“osdsir”,B(“osd_listener::sir_ex”,ab));})();osdlfm(-1,”,’B-0b22_a3VLC5E8W98wPpp4HoBADK6-3jYQAAEAE4AcgBBOACAOAEAaAGBMITAxCAAQ’,”,625776112,true,false,”,0,0,”);
// ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir