Vergi Tahsil Zaman Aşımı Kesen ve Durduran Haller

Vergi Tahsil Zaman Aşımı Kesen ve Durduran Haller

Vergi Zaman Aşımı Kesen ve Durduran Haller

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)  104.maddesine göre Tahsil Zamanaşımını Durduran Haller aşağıda sıralanmıştır.

a-   Borçlunun yabancı memlekette bulunması,
b-    Borçlunun hileli iflas etmesi,
c-    Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan olmaması.
Yukarıdaki nedenlerin kalkmasından başlayarak, önceden başlamış olan zamanaşımı, kaldığı yerden devam eder.

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)  103.maddesine göre Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller aşağıda sıralanmıştır.

a-    Ödeme,

b-    Haciz tatbiki,

c-    Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,

d-    Ödeme emri tebliği,

e-    Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

f-    Yukarıdaki 5 sırada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması,

g-    İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,

h-    Amme alacağının teminata bağlanması,

i-    Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,

j-    İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.

k-    (5035 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle eklenen bent) (31.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından başlayarak zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Önceden işlemiş olan süre göz önünde bulundurulmaz.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir