Uluslararası Ticari Terimler

uluslararası ticari terimler

Global işletmeciler ve dış ticaretçiler için işe yarayabilecek uluslararası ticari terimler terminolojisini sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazıda uluslararası ticari terimler için kısaltmalar ve yabancı dil karşılıkları belirtilmiştir. Bu anlamda uluslararası ticari terimler için bir terminoloji olarak sayılabilecek bir paylaşımı sizlere sunduk.

uluslararası ticari terimler

İşte uluslararası ticari terimler ;

Terim Kısaltması Açıklaması
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda )
a.a.r: Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note: Hava konşimentosu
Airport of arrival: Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill: Hava konşimentosu
Always safely afloat: Her zaman yüzer durumda
a.m.: Ante meridiem (öğleden önce)
Amounts: Meblağ
Approx.: Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR: Arrival (varış saati)
B/L: Bill of lading (Konşimento)
Booking: Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause): Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk: Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage: Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.: Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T.: British summer time (ingiliz yaz saati)
Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight: Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca.: circa (tahminen)
c.a.d. (c/d): Cash against documents (Vesaik mükabili)
c.a.f.: Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
cargo: Taşıma,yük
Carriage: Taşıma,Naliye
Carrier: Taşıyıcı
c.o.d.: Charges collect (masraflar alıcıya ait)
Certificate of origin: Menşei şahadatnamesi
c.+f: Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i: Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)
Charge: Masraf,harç,ücret
Chargeable weight: ücrete tabi ağırlık
CIF: mal bedeli olarak teslim
c.i.f.: malın bedeli,sigorta ve navlun
c.i.f.+c: cost,insurance,freight and commission (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
c.i.f landed: Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
city terminal service: şehir içi teminal servisi
c.k.d.: completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
Claims: şikayetler
c/o: Care of. (vasıtasıyla)
c.o.d.: Cash on delivery(teslimde ödemeli)
Collecting free: varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract: sözleşme koşulları
Consignee: Kendine mal gönderilen
Consignment: Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consignor: Mal gönderme
Consolidator: IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I): tasdikli fatura
c.o.s.: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
CPT: taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF: Mal bedeli ve navlun
c.t: Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
Current rates: Cari fiyatları
Customs broker: Gümrük komisyoncusu
Customs clearance: Gümrükleme gümrükten çekme
customs declaration: Gümrük beyannamesi
DAF: Sınırda teslim
d.d.: Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight: Pişmanlık navlusu
Delivering carrier: Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service: Teslimat servisi
Demurrage: Demoraj
DEP: Departure (hareket saati)
DES: Gemide teslim
DEQ: Rıhtımda teslim
Dispatch money: Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.: Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o.: Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti
d/p: Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergency rates: Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.: geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.: Muhtemel iş bitirme süresi
Ex ship: Gemiden teslim
EXW: iş yerinden teslim
f.a.c.: Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s.: Free on aircraft (uçakta teslim)
f.o.b.: free on board (gemide teslim)
Force majeure: Mücbir sebep
f.o.t.: free on truck (kamyonda teslim)
f.t.: Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
Gateway charges: Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates: Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods: Emti,mal
Handling: Yükleme işlemleri
I.C.C.: İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
Incoterms: International commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
In regular turn: Muntazam sırayla
Landing charges: Boşaltma masrafları
L/C: Letter of credit (Akreditif)
Lines terms: Düzenli hat koşulları
Livraison en cale: Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges: Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
L/T: Long tonne (Büyük ton:1016.047 kg)
Main port: Ana liman
M/R: Mate`s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload: Boşaltılmış yük
Open rates: açık tarife
o.w.h.: Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
pd: Paid (ödendi)
p.m.: post meridiem (öğleden sonra)
p.o.d.: Teslimde ödemeli
Shipment: Sevkiyat
Subopen: Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
Surcharge: Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Thru B/L: Tek konşimento
Trace: Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c.: Olağan koşullar
w/m: Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)
Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir