Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü

Türkiye, rekabet kurallarının işlediği, özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, liberal dış ticaret politikasının uygulandığı, mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği bir serbest piyasa ekonomisidir.

Türk Milletinin her ne kadar ekonomik modelinin tarımcılık olduğunu iddia edecek olursak da bunun günümüzde böyle olmadığını görürüz.

Uluslararası ticaret platformlarında Türkiye’nin gelişimi 1980’lerden itibaren ticaret odaklı bir büyüme politikası takip etmektedir. Gerçekleştirilen ekonomik reformlarla ithalat kısıtlamaları kaldırılmış, korumacı politikalar azaltılmış ve döviz işlemleri serbest bırakılmıştır.

Buna göre son yıllarda uygulanan ekonomik reformların bir sonucu olarak, dış ticaretin yapısı ve hacmi önemli ölçüde değişmiştir.

015 yılında Türkiye’nin ticaret hacmi 351 milyar ABD Dolarına ulaşmış, ihracat ise 144 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için ana hedef ihracatı 500 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmaktır.

Yabancı Yatırımlar

Türkiye’nin başarılı ekonomik ataklarından biriside 1996 yılında  dahil olunan AB ile Gümrük birliği, önemli yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Gene verilen verilere dayanılarak  2015 yılının ilk onbir ayı itibariyle ülkemizdeki doğrudan yatırımcı miktarı 165 milyar Doları aşmıştır.

Turizm Sektörü

Türkiye sahip olduğu zengin coğrafya ve tarihsel zenginlikleri nedeniyle sadece kıyı turizminde değil, sağlık, kültür, inanç, spor, mağara, avcılık, yayla ve kongre turizmi gibi alanlarda da güçlü bir altyapıya sahiptir. Dünyanın ilk 10 turizm ülkesi arasında yer alan Türkiye’ye 2015 yılında 36 milyon yabancı ziyaretçi giriş yapmış, turizm geliri 31 milyar Dolara ulaşmıştır.

Para Politikası

Türkiye’de uygulanan para politikası, makro-ekonomik dengenin sağlanması ve son on yılda enflasyonun kontrol altına alınmasında önemli rol oynamıştır. Son 30 yıldır hükümetlerin öncelikli konularından biri olan enflasyon, 2000 yılı ortalarında tek haneli rakamlara indirilmiştir.

Tüketici fiyatları endeksi 2014 yılında % 8,17, 2015 yılında ise % 8,81 oranında gerçekleşmiştir.

Rezervler

Türkiye’nin uluslararası rezervleri son 10 yıldır artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası rezervleri 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 111 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir