Tonyukuk Kimdir ?

Tonyukuk

Tonyukuk Kimdir ?

Tonyukuk
Tonyukuk

Tonyukuk, adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamı. Milattan sonra 8. asırda Göktürkler devrinde yaşamış İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.

Göktürkler Asya Büyük Hun İmparatorluğu’ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci “süper” Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı, “Türk” sözünü ilk defa resmî devlet adı İlteriş Kağan (Kutluk), Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağana baş vezirlik yapmış, bazı savaşlarda başkomutan olarak vazife görmüştür.

Kendi adına dikilen abideye yazdırdıklarından anlaşıldığına göre; Çin’de doğmuş, Çin esaretinden İlteriş (Kutluk ) Kağanla birlikte kurtularak Türklerin Çin esaretinden kurtuluş savaşını idare etmiş, gençlik yıllarında ataklık ve cesaretiyle, yaşlılığında da tecrübe ve bilgisi ile devletine hizmet vermiştir. Damadı Bilge Kağanın Türk milletini yerleştirmek ve Budist tapınakları açmak gibi fikirlerini reddetmiştir. Bu sebeple milleti her an at sırtında harbe hazır tutmuş ve Türklüğün İslamiyete girmesine zemin hazırlamıştır. Politikayı iyi bilen, halk ruhunu derinlemesine kavramış olan bu meşhur Göktürk vezirinin kendi adına M.S. 720-725 yıllarında dikilen kitabesi, Moğolistan’ın Bayın Çoktu mevkiindedir.

Sade ve sanatsız bir dille yazılan bu kitabede; Çin esaretinin çilesinden, Çinlilerin hile ve zulümlerinden bahsedilerek halka öğütler verilir. Bazı bölümlerde de kendi hayatından bahisler vardır.

Bilge Tonyukuk kitabesinden:

‘Tanrı yarlıgadığı için Türk milleti içinde silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı ona uyarak ben kendim çalışmasaydım, il de millet de yok olacaktı. Çalıştığı, çalıştığım için il, il oldu. Millet de millet oldu. Kendim artık kocadım… Şimdi Türk Bilge Kağan, Türk müstakil milletini, Oğuz milletini iyi idare ederek tahtında oturuyor.”

Tonyukuk kitabesi ile ilgili yazımıza ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Tonyukuk kitabesinin tam metnine de bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yazıtların yazım metni olan Göktürkçe ile ilgili yazımızı okumak için de bu bağlantıya tıklayınız.

4 Comments on “Tonyukuk Kimdir ?”

  1. Yanlız, portredeki adamın tonyukuk olmasına mahal vermiyorum çünkü, sarık İslami bir kıyafettir ve Türkler genellikle o zamanlar sakal bıyık uzatmayıp ince bıyık ve dudak altı sakal bırakırlardı.bilginize

      1. Kaş yapısı ve Ağız Çene yapısından İbn-i Sina ya benzettim fakat onun gibi portre bulamadım. Ama bu kesindir ki Tonyukuk böyle olamaz. He fiziksel özelliklerinden yola çıkmış mıdır diye düşündüm Tip daha çok Arap yahut Farisi’lere benziyor. Ve araştırmamda her türlü sayfa da Tonyukuk’un bu olabileceği gösteriliyor. Bence Tarihçi ve Tarih Kurum ekipleri çalışanları Uzak Asya ve Orta Asya (Bizim namı diğer Türkeli) Tarih uzmanlarının olaya el atmaları ince bir araştırma dokumaları gerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir