Temel iktisadi Kavramlar

3
252
temel iktisadi kavramlar

Temel iktisadi Kavramlar

Temel iktisadi kavramlar Ekonomik Birimler ve İhtiyaç olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir.

temel iktisadi kavramlar

Ekonomik Birimler

İktisatçılar ekonomik birimleri üç gruba ayırırlar. Bunlar
Hane halkı: Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlar…(aynı evi paylaşan öğrenciler)
Firma: Üretici kaynakları kullanan ve ne üreteceğini kararlaştıran şahıs şirketinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir…
Devlet: Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üretici ve tüketici olarak katılabilen ve de ayrıcılığına sahip oluşum…

ihtiyaç

Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve veren duygudur. İhtiyaçlar ikiye ayrılır. Bunlar
I-Zorunlu İhtiyaçlar: insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ve karşılanması zorunlu olan gereksinimlerdir… Örneğin: Su, hava, gıda…
II-Zorunlu Olmayan İhtiyaçlar: Karşılanması yaşamsal olmayan, ancak tatmin edildikçe haz veren ihtiyaçlardır.
Örneğin: Eğlenme, seyahat, müzik dinleme…

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here