Silahlı Örgütlerin Kadro Yapısı

cephaneSilahlı örgütlerde görülen en yaygın kadro yapısı; lider kadro, militan kadro, yeraltı teşkilatı ve sempatizanlar olmak üzere 4 kademelidir. Örgütlerin büyüklüğü veya ideolojisi ne olursa bu kadro yapısının ortak olduğu görülmektedir.

Lider kadro, örgütü verdiği direktiflerle, eylem planları ile yönlendirir, prensipleri belirler ve politikaları saptar. Örgüte eleman kabul etmek, örgüt elemanlarını cezalandırmak, örgütün maddi imkanlarını kullanmak gibi fonksiyonları vardır. Karar alma şekli açısından “demokratik” olarak tanımlanabilecek olan örgütlerde lider kadro, komite, konsey, şura veya kurul gibi isimlerle anılan birden fazla kişiden oluşurken, kararların tepeden aşağıya doğru beyan edildiği, lider-bazlı olarak isimlendirilebilecek olan örgütler ise örgütün liderin adıyla tanınmasına yol açan kuvvetli bir lider tarafından idare edilirler.

Lider kadro, genellikle gizlidir ve hükümet güçlerinin en önemli hedefidir. Gizliliğe ve korunmaya olan bu ihtiyaç çoğu zaman lider kadronun görevini yapamamasına ve bir süre sonra örgütün kendisi tarafından tasfiyesine yol açabilir. Bu nedenle, lider kadronun bazı sorumluluk ve yetkilerini daha alt seviyedeki liderlere devretmesi ve bu alt seviyeli liderlerin başarılı olması halinde örgüt liderliğine soyunması kaçınılmazdır. Bunun engellenmesi için lider kadronun iç disipline önem verdiği ve sert tedbirler aldığı, liderlik yarışına girenlerin çeşitli yöntemlerle elimine edildiği görülmektedir. Ancak, bu yöntemin uygulanması, örgüt elemanlarının örgütten kopmaları ve çoğu zaman muhalif örgüt veya grupların kurulması sonucunu da doğurduğu görülmüştür.

Lider kadronun altında eylemleri bizzat gerçekleştiren militan kadro yer almaktadır. Militan kadro, örgütün askeri kanadı olup, güvenlik kuvvetlerinin fiilen karşılaştıkları kademedir. Faaliyetlerini açıkça icra ettiklerinden genellikle deşifre olmaları ve tasfiye edilmeleri kolaydır. Bu nedenle, desteklenmeye en çok ihtiyaç duyulan kademedir.

Üçüncü kademe, aktif destekçilerden oluşan yeraltı teşkilatıdır. Yeraltı teşkilatı militan kadroyu eylem alanında tutmak için çalışır ve muhabere, sığınma, istihbarat, lojistik gibi imkanları sağlar. Yeraltı teşkilatı, örgütün en aktif kademesi olmasına rağmen, ortaya çıkarılması en zor olanıdır. Tek bir militanı alanda tutmak için 35-50 aktif destekçiye ihtiyaç olduğu Bodansky tarafından ifade edilmiştir.

Örgütün en alt kademesinde pasif destekçiler olan sempatizan grup yer almaktadır. Bu grubun tanımlanması ve ortaya çıkarılması çok zordur. Büyüklüğü genellikle terörist grubun sahip olduğu halk desteği ile ölçülür.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir