Post Modern Pazarlama

Firmaların satış yapabilmeleri vb Mimari Sanat  için tanıtım ve ürün pazarlama için 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış bir akımı sizlere anlatmak istiyorum.

Postmodernizm; İnsanı merkeze alan, seküler ve hümanist dünya görüşü anlamındaki modernizmi eleştirip sorgulayan, alternatif geliştirmeye çabalayan bütün düşünceler.

Son yıllarda karşı konulamaz bir rüzgar haline gelmiş olan ve ‘post’ önekini alan sözcükler, kavramlar bilim ve sanat dünyasının gündemine girmiş, neredeyse onlarsız yapamayacağımız biçimde yaşadığımız dönemi açıklayan bir ‘postlar’ çağı yaratılmıştır.

Mükemmellik  yerine sıradanlığı öneren bütün eğlendirici şekillere hoş bakan ilkeleriyle etkilerini gördüğümüz post modern pazarlama her alanda karşımıza çıkıyor.

Günümüzde postmodernizm etkisi en fazla pazarlama alanında etkisini göstermektedir.

Post modernizm, 1960’lı yıllarda sanat ve mimaride yeni eğilimleri ifade etmek için kullanılmaya başlanmış olup daha sonra geniş bir çevreye yayılmıştır.

Post Modernizm bazı ilkeleri vardır;

1.Farklılığı ve çeşitliliği vurgular

2.Nesnel değerler anlayışı yerine, yoruma açık seçenekler sunar.

3.Gerçeği olabildiğince yorumlayabilme

4.Genel ahlaksal anyalışlar, ilkeler geçerli değildir. Her şey zamanın gereklerine göre oluşur.

Post Modern Pazarlama Örnekleri

-Athena müzik grubunun Basketbol Milli Takımının maçlarında takımın bir parçası gibi sunulması.

-Harry Potter ürünlerinin satıldığı bir büyük mağaza, post modern  pazarlamanın ülkemizdeki yansımaları olarak  kabul edilebilir.

Postmodern pazarlama ve modern pazarlama arasındaki en önemli fark modern pazarlamadaki ‘‘ya öyle ya böyle’’ yerine hem öyle hem böyle şeklindeki ironik biçimleri savunan postmodernizmin pazarlamadaki yaklaşımlarıdır.

Biçim ve Stilin Önem Kazanması

Postmodern dönemde pazarlamada yaşanan en önemli değişim içeriğin değil biçim ve stillerin önem kazanmasıdır. Ürünün kullanım değeri ikinci plana atılmakta, imgelerinde tüketiciye sağladığı imaj ön plana çıkmaktadır. Tüketicilerde “ne tüketiyorsam oyum” anlayışı hakimdir.

POST MODERN PAZARLAMA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTİYORSANIZ

Yavuz ODABAŞI’NIN POST MODERN PAZARLAMA KİTABINI SİZLERE ÖNERİYORUM.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir