Pazarlama Planlaması’nın Amacı

pazarlama planlaması

Pazarlama Planlaması’nın Amacı

Pazarlama planlaması bahsini açmadan önce pazarlamanın yönetim sürecinin temeli olduğundan bahsedelim. Pazarlama gelecekle ilgili olup önceden neyin, ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yapılacağına karar vermedir. Planlama süreci çevre koşullarındaki devamlı değişmeler nedeniyle devamlılık gösterir. Onun için yönetimin organik fonksiyonudur. Planlama sürecinin sonunda oluşan plan ise statiktir ve amaçlar ile politikaların nasıl uygulanacağının ayrıntılı bir tasviridir.

pazarlama planlaması

Planlama, gelecek hakkında sistematik düşünceyi teşvik etmekte, gelişmiş koordinasyonu amaçlamakta, sonuçların ölçülmesi için başarı standartlarını oluşturmakta ve karar vermede mantıksal temeli sağlanmaktadır. Değişimi karşılama becerisi ile pazarlama fırsatlarını tanıma becerisini geliştirir.

Uygulamada planlama ve tahminleme çoğu kez birbirine karıştırılır. Gerçekten planlama tahminleme değildir. Tahmin gelecekteki olası olayların bir projeksiyonudur. Planlama karar verme de değildir. Planlamada temel sorun, gelecekte ne yapılması gerektiği değil, fakat bilinmeyen gelecekte arzu edilen şeylerin meydana gelmesini sağlamak için şu anda ne yapılması gerektiğidir.

Planlama, örgütün bütün düzeylerinde yönetimin temel sorumluluğudur. Ancak her düzeyde planlama sorumluluğun kapsamı değişebilir. Yönetimin üst düzeyinde yönetimin görevi, işletmenin yönünü belirlemek ve işletme amaçlarını gerçekleştirecek stratejileri saptamaktır. Alt düzeyde ise, bütün planlama çabaları kısa dönemlidir ve yöneticinin yetkisi içindeki sorumlularla ilgilidir. İşte bu iki uç arasında planlama görevinin niteliği, yönetimde otorite ve örgütün bulunduğu düzey değişmektedir.

Planlamanın Önemi

Planlamanın önemini kimse inkar edemez. Ancak etkin bir planlama mekanizmasının organize edilmesi özellikle büyük işletmelerde oldukça güçlü olmakta ve planların hazırlanması da sıkı bir çalışmayı gerektirmektedir. Öte yandan, planlamanın değeri konusunda zaman zaman itirazlar yükselmektedir. Fakat bu itirazlar daha çok sistemi nasıl başlatacağını bilmeyenlerden gelmektedir. Şüphesiz ki, planlamanın da sınırları vardır ve tüm sorunlara çözüm getirmemektedir. Planlar tahminlere dayandığından ve tahminler de çok sıhhatli sonuçlar veremediğinden tahmin hataları her an başarısızlığa uğratabilir. Öte yandan pahalı ve güç bir iştir. Pahalıdır, çünkü yüksek düzeyde analitik beceri ve yaratıcılık ister.

Pazarlama planlaması, geniş anlamda alındığında pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak için analiz ve tahmin yapma olarak düşünülebilir. Bu nedenle planlama zorunlu olarak işletmenin gerçekleştirmek istediği amaçlarla,, bu amaçları gerçekleştirmek için işletmecee girişilen faaliyet sistemi ile başarı için gerekli çaba ve bu çabayı yaratacak işletme kapasitesi ile ilgilidir.

 

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

6 Comments on “Pazarlama Planlaması’nın Amacı”

  1. Pazarlama planlaması uzman kişiler tarafından yapılmadığı taktirde işletmelerin marka bilinirliklerine zarar vermekten öteye gitmiyor. Bir çok büyük firma yanlış satış planlaması yaptığı dönemlerde marka isimlerini ciddi derece zedelemişlerdir. Yazınız doğru pazarlama planlamasını amacını ve önemini umarım merak edenlere daha anlaşılır kılar.

  2. Her konu ve işte olduğu gibi bir plan yapmak herşeyi doğru yapmamıza neden olmaktadır. Yazı için teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir