Mutlak Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler Teorisi

1.Mutlak Üstünlükler Teorisi-Adam SMİTH

Ünlü İskoçyalı İktisatçı Adam Smith 1766’da yazdığı ‘’Milletlerin Zenginliği’’ adlı eserinde mutlak üstünlüklerden söz etmektedir. Adam Smith küresel servetin ticaretten ve ticaret hacminden bağımsız olduğu görüşüne itiraz etmektedir. Smith Ülkelerin en etkin şekilde üretecekleri ihraç mallarından uzmanlaşmaları durumunda toplam üretim ve servet düzeyinin artacağını vurgulamaktadır.

Günümüzde konteynerlerde ülkeler arasında mallar gidip gelmektedir.

Diğer bir deyişle ülkeler birbirleriyle ticaret yapmaktadır. Çünkü ülkeler bu ticaretten yararlı çıkmaktadır. Bütün ticari kazançlar gibi uluslararası ticaretten elde edilen kazancın nedeni uzmanlaşmanın ülkelerin kaynaklarını en verimli kullanımlara tahsis etmesidir.

A.Smith her ülkenin bir ya da daha fazla malı ticaret yaptığı ülkeye göre daha düşük reel maliyetle üreteceğini farz etmektedir. Daha ucuza ürettiği malları ihraç ederken diğer ülkelere göre daha yüksek reel maliyetle ürettiği malı ithal etmektedir.

Smith için reel maliyet bir malı üretmek için gerekli emek zaman miktarıdır. Smith’in analizi emek değer teorisini baz almaktadır. Bir malla diğer bir mal değiş tokuş edilirken bu malların üretimi için gerekli emek saat miktarı göz önüne alınır. Örneğin bir gömlek üretmek için 10 emek saat ve bir çift ayakkabı üretmek için 40 saat gerekiyorsa o taktirde 4 gömlek 1 çift ayakkabıyla değiş tokuş edilecektir. Böylece 4 gömlek üretmek için gerekli emek miktarı bir çift ayakkabı üretmek için gerekli emek miktarına eşittir.

Şunu da söylemek gerekir ki piyasalarda rekabet ve ülke içinde endüstriler arası emek mobilitesi malların emek maliyetiyle oransal olarak değişimine neden olur.

Basit bir aritmetik örnekle mutlak maliyet farklılıklarını açıklamak istiyorum.

Yukarıda tabloda belirttiğim gibi İngiltere bir top kumaşı 30 günde bir fıçı şarabı 120 günde üretmektedir. Buna karşılık Portekiz’de 1 top kumaş 100 günde ve bir fıçı şarap 20 günde üretilmektedir. Her iki ülkede bir malın aynı olduğunu  farz edelim. Açıkça görüldüğü gibi İskoçya kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. İngiltere bir top kumaşı Portekiz’e göre daha düşük reel maliyetle üretmektedir. Buna karşılık Portekiz şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

  • Sonuç olarak herbir ülke mutlak avantaja sahip olduğu malda uzmanlaşmakla karlı çıkacaktır. Ticaret yoluyla diğer malı elde edecektir. Ülke daha düşük reel maliyetle malı ülkede doğrudan doğruya üretmek yerine ticaret yoluyla ithal ederek sağlayacaktır.

Kaynak olarak Prof.Dr.İlker PARASIZ-Prof.Dr.Nazım EKREN’in Uluslararası İktisat Kitabından yararlanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir