Müslüman Olmak Demek Ne Demektir?

“Müslüman” demek; lugattaki kelime manası itibariyle (Allah’ın emirlerine teslim olmuş) kimse demektir.
Müslüman olabilmek için bir insanın: Kelime-i Tevhid’i yani (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) sözünü bilerek kalbiyle tasdik ederek diliyle söylemiş olması gerekir. Kelime-i Tevhid’in içindeki (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) sözünün manası ise Allah’tan başka ilâh yoktur, Hz.Muhammed (S.A.V) Allah’ın elçisidir demektir. Ancak bu sözün manasının iyice anlaşılabilmesi için Arapça bir kelime olan İLAH kelimesinin manasının iyice bilinmesi zaruridir.

Arapça lisanı, veciz bir lisandır. Diğer pek çok lisanlardan üstünlük arz eden meziyetleri yanında Arapça lisanının veciz bir lisan olmasının manası kısa bir kelimeyle bir çok manaları ifade edebilme kabiliyeti içmektir, işte İLAH kelimesi de böyle bir kelimedir. Bu kelimenin lügat manası incelendiği zaman görülür ki; Bu kelimede, 4 ana mana aynı amanda ifade edilmektedir. İLAH kelimesinin ifade ettiği dört ana mana şunlardır:

1.  Kendisine kulluk yapılacak şey
2.  Kendinden yardım istenilen şey.
3.  Rızası gözetilecek şey
4. Hak ve Adaleti tanzim edici, kanun koyucu

Bu sebepten dolayı bir insan Kelime-i Tevhid’i söylediği zaman: Ya Rabbi; Ben inanıyorum ki Allah’tan başka kulluk yapılacak, kendinden ardım istenecek, rızası gözetilecek yoktur; Hak ve Adaleti Sen tayin edersin, ben senin bildirdiğin Hak ve Adalet ölçülerinin yeryüzünde hakim iması için bütün gücümle çalışacağım demiş olur. Peki nerede bu Hak ve adalet ölçüleri? Cevap: Muhammedün Rasulullah yani, Hz.Muhammed (S.A.V) Cenab-ı Hakkın elçisidir, onun elçisi olarak Cenab-ı Haktan getirdiği Cenab-ı Haktan kendisine Cebrail (A.S) vasıtasıyla indirilip bize tebliğ ettiği bu Kur’an-ı Azimüş-Şan Allah’ın kitabıdır ve bu kitapta Allah’tır bize bildirdiği Hak ve Adalet ölçüleri insanlığın saadetinin teme; esaslarıdır. Ve ben işte bu Hak ve Adalet ölçülerinin yeryüzünde hakim olması için bütün gücümle çalışacağım, bütün insanlığın dünyada ve ahirette saadete ermesi için bütün gücümle çalışacağım demiş olur.

işte Kelime-i Tevhidi söylemenin ve Müslüman olmanın manası budur.
Müslümanlara (Müslüman) kelimesiyle isimlendirmek bizzat Cenab-ı Hakkın Kur’an-ı Kerimde zikrettiği bir husustur. Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerimde Müslümanlara siz Müslümanlarsınız öbürlerinden ayrısınız diyerek diğerlerinden bizleri ayırıyor. Peki diğerleri kimlerdir: NEFSİNE ESİR OLANLARDIR !
İşte yeryüzünde Hak ile Batılın mücadelesi; Hakka hizmet eden Müslümanlarla, gerçek Hakkı kabul etmeyip, nefsine esir olarak Batıla hizmet edenlerin mücadelesidir.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Azimüş-Şan’da “Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin tâ kendileridir.” (Maide Sûresi, âyet 44)
“Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar zâlimlerin tâ kendileridir.” (Maide Sûresi, âyet 45)
“Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar fâsıkların tâ kendileridir.” (Maide Sûresi, âyet 47) buyuruyor.

Elbette Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Azimüş-Şan’da bildirdiği Hak ve Adalet ölçüleri insanlığın saadetini belirtmektedir. Bir insan bu saadet yolundan ayrılırsa yapmış olduğu iş zulüm olur.
İşte Adem (A.S) dan beri yeryüzünde, insanoğlunun imtihan olduğu bu dünyada, Hak ve Batıl böylece mücadele ediyor.

Ne yazık ki kendisine İrade-i Cüz’iyye verilen insanoğlunun hepsi Müslüman olup Allah’ın emirlerine tâbi olup, yeryüzünde Hak ve Adaletin tesisi için Hak ve Hayır yolunda çalışmıyor. Bazı insanlar bunu yaparken bazıları da maalesef nefsine esir oluyor şeytanın tesiriyle zulüm ve şer için çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anadolu yakası escort sikiş izle hd seks izle seks hikaye
Beylikdüzü escort Ataköy escort Avcılar escort Şirinevler escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Halkalı escort escort kadıköy