Milli Görüş’ün Temel İlkeleri

Milli Görüş Temel İlkeleri

Kıymetli kardeşlerim bu hafta Erbakan Hocamızın kırk yıldan beri anlattığı Milli Görüş’ün bazı önemli esaslarını maddeler halinde yazmak istiyorum.

I- Milli Görüş Manası

Müslüman olan milletimizin inancını oluşturan görüştür.

Şirk’i değil, Tevhidi esas alan görüştür.

Kaba kuvveti değil, Hakk’ı üstün tutan görüştür.

Hak’tan sapanlara karşı Peygamberlerin ortaya koyduğu görüştür.

Mazlumun yanında zalimin karşısında olan görüştür.

Ahirette hesap verileceğine inanılan görüştür.

II- Milli Görüş’ün Gayesi ve Hareket Noktası

1-Baarış: Sevgi, Şefkat, Huzur

2- Hürriyet: En geniş manada insan haklarına sahip olma

3- Adalet: Hürriyetler kullanılırken çatışma olursa sınırları Adaletle çizme

4- Refah: Herkesin ihtiyacını kolayca ve bolca karşılayabilmesi

5- İzzet: Herkesin itibar ve saygınlık sahibi olması

III- Milli Görüş’ün Kimyası 

1- Kaba Kuvveti değil, Hakkı üstün tutmak

2- Materyalist değil, Maneviyatçı olmak

3- Nefis terbiyesini esas almak

IV- Mili Görüş’ün Fiziği 

1- Hidayet Sahibi Olma: Doğruyu ve Hakkı görme kabiliyeti

2- Feraset Sahibi Olma: Hayrı Şerden ayırma kabiliyeti

3- Dirayet Sahibi Olma: Hayrı İnançla ve Şevkle uygulayabilme kabiliyeti

V- Milli Görüş’ün Hak Anlayışı 

Kuvveti üstün tutan görüşe göre Hak dört sebepten doğar. 

1- Kuvvetli olmayı Hak sebebi sayma

2- Çoğunluğu Hak sebebi sayma

3- İmtiyazlı Olmayı Hak sebebi sayma

4- Menfaat ve Çıkarı Hak sebebi sayma

Hakkı üstün tutan görüşe göre de Hak dört sebepten doğar.

1- Doğuştan Haklar: Canı, Aklı, Malı, Nesli ve Dini Koruma

2- Emek Karşılığı Haklar

3- Adalet Gereği Haklar

4- Anlaşma Gereği Haklar

VI- Milli Görüş’ün Hakka Dayalı Yeni Bir Dünya Anlayışı

a- Yeni Bir Dünya Kurmak İçin Temel İlkeler

1- Savaş Değil, Barış

2- Çatışma Değil, Diyalog

3- Çifte Standart değil, Adalet

4- Sömürü Değil, Samimi İşbirliği

5- Tekebbür Değil, Eşitlik

6- Baskı ve Tahakküm Değil, İnsan Hakları

b- Yeni Bir Dünya’ya Ulaşma Hedefleri

1- İslam Birliği (D-8, D-60 – D-160)

2- İslam Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

3- İslam Dinarı

4- İslam Askeri İşbirliği Teşkilatı

5- İslam Kültür Birliği Teşkilatı

Yukarıdan beri sıraladığımız bu temel ilkeleri iyice anlayarak ve hedeflerini gözeterek yeni neslimize aktarmalı ve buna göre çalışmalarımızı düzenlemeliyiz.

Alıntı.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir