Mikro iktisat nedir?

mikro iktisat nedir

Mikro iktisat nedir?

Mikro iktisat ya da mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen iktisadın alt bölümüdür. Ekonomide ne üretilecek, kimler için üretilecek gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır. Ekonomideki karar birimlerinin nasıl karar aldıklarını ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz eder.

mikro iktisat nedir

Mikro iktisat, fırsat maliyeti, arz, talep ve esneklik (elastikiyet) gibi konuları incelemektedir. Genellikle bireyin ve firmanın davranışlarını incelemekle beraber bazı iktisatçılara göre makro iktisat kavramının da temelini oluşturmaktadır. Mikroekonomi, birey ekonomik bir karar verirken nasıl davranır? sorusuna cevap aramaktadır. Ancak girişimci karar verirken kendi menfaatini düşüneceği için iktisat bilimi hep varsayımlar üzerine kuruludur denebilir.

Mikro İktisadın Ortaya Çıkışı

Mikro iktisadın oraya çıkışı ile genel tanım olan iktisadın ortaya çıkışını aynı olay ile ifade etmek mümkündür. Çünkü iktisadın ortaya çıktığı zamanlarda ele aldığı konular mikro iktisat konuları idi. Bu bağlamda iktisadın ortaya çıkışı ile ilgili en çok kabul edilen olay Adam Smith‘in Milletlerin Serveti isimli kitabının yayın tarihi olan 1776 yılıdır. Adam Smith iktisadi düşüncenin ve klasik iktisadın babası olarak ifade edilmektedir. Smith, ekonominin doğa kanunlarına uyulduğu zaman kendiliğinden ve en uygun biçimde işleyeceğine inanmış ve sonradan bu düşüncesini özgür girişimcilik adı altında tanımlamıştır.

Adam Smith’in “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözü ekonomide liberalleşmenin ilk yapı taşını oluşturmuştur. Smith’in bu fikirlerini ardından mikroekonomik alanda kendisini takip edecek yeni çalışmalara öncülük etmiştir.

Mikro Ekonominin Unsurları

Mikro iktisadın temel unsurları içerisinde üretim faktörleri yer almaktadır. Bunlar doğal kaynaklar, sermaye, emek ve girişimcidir. İşte mikro iktisat bu üretim faktörlerinin birbirleri arasındaki iletişimini ve tepkimelerini analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu faktörlerin birbirleri arasında iletişime geçtikleri alanlar piyasaları oluşturmaktadır. Tüm bu etkileşimler ise Mikroekonomik Döngü olarak tanımlanmaktadır. Mikroekonomik döngüye ait tablo ise şu şekildedir;

mikroekonomik döngü

Bu tablo, mikro iktisat ile ilgili tüm eylemleri bünyesinde barındırmaktadır. Tablodaki tüm unsurlar sürekli olarak birbirleri ile etkileşimde bulunarak iki yönlü ilişki içerisinde bulunmaktadırlar. Tablodaki oklar etkileşimin iki taraflı olduğunu göstermektedir.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir