Makro iktisat Nedir?

makro iktisat nedir

Makro iktisat Nedir?

Makro iktisat ya da makroekonomi, iktisadın ekonomiyi dünya ve devlet düzeyinde inceleyen alt bölümüdür. Makro İktisat ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak inceler. Milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler, büyüme ve gelişme, para ve kredi politikaları ve maliye politikası makroekonomi konularını oluşturur.

makro iktisat nedir

Mikro iktisat ile kıyaslandığı zaman farklı olarak ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde faaliyet yürütür. İşsizlik, enflasyon, topram üretim ve tüketim miktarları, gelir dağılımı incelediği temel konulardan sayılabilir.

Makro İktisadın Ortaya Çıkışı

Makro iktisadın kurucusu John Maynard Keynes‘dir. Keynes 1930 yılına kadar tüketici, firma ve endüstri seviyesinde incelenen ekonomi bilimine yeni bir boyut kazandırmış ve toplam talep kavramını ortaya atmıştır. Ortaya attığı bu kavram ile işsizlik ve üretim düzeyi konularını açıklamaya çalışmıştır.
 
Modern makroekonomideki düşüncelerden bazışarı şunlardır;
  1. Keynesçi Ekonomi (Keynesyen)
  2. Monetarizm (Parasalcılık)
  3. Yeni Klasik Ekonomi
  4. Yeni Keynesçi Ekonomi
  5. Arz Yanlı Ekonomi

Makroekonomi’nin Gelişimi

Klasik ve neoklasik iktisatçılar serbest rekabet ve fiyat mekanizmasının her şeyi görünmez bir el gibi kusursuz olarak düzenlediğini ve böylece ekonominin sürekli olarak dengesini bulduğunu kabul etmişlerdir. Bu denge durumunda zaman zaman ortaya çıkabilecek olan sarsıntıların ise bahsi geçen görünmez el sayesinde yeniden denge durumuna geleceğini savunmuşlardır. Yani iktisadın daha çok mikroekonomi boyutuyla ilgilenmişlerdir.

Ancak klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi ekonominin her zaman kendiliğinden denge düzeyine gelmemesi ve yine klasik iktisatçılarca önemsiz ve geçici olarak kabul edilen krizlerin beklendiği gibi kolay atlatılamaması makro ekonominin önemini gözler önüne sermiştir.

Makro iktisat kavramı ilk defa 1933 yılında Ragnar Frisch tarafından kullanılmıştır. Frich 1933 yılında yayınlanan çalışmasında ekonomik hareketleri incelemiş ve makroekonomi kavramını ilk defa kullanmıştır. Frich’in bu ve bunu takip eden süreçteki makaleleri ekonometrik model oluşturmak bakımından öncülük yapmıştır.

Makro ekonomik çalışmalar ise İngiliz iktisatçı John Maynar Keynes’in 1936 yılında yayınladığı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) adlı eseri ile kısa zamanda yaygınlaşmıştır.

Makro iktisat Teorileri

Makroekonomide iki temel teori bulunmaktadır. Bu teorilerden birincisi Keynesçi Ekonomi iken ikincisi ise Yeni Klasik Ekonomi‘dir. Keynesçi ekonomi, ekonomideki hareketleri talepler doğrultusunda değerlendirirken, Yeni Klasik Ekonomiye göre ekonomiyi değerlendirmek için piyasadaki arz miktarını bilmek gerekmektedir.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

2 Comments on “Makro iktisat Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir