Başlangıç / Tarih / Eski Türk Tarihi (sayfa 3)

Eski Türk Tarihi

Tonyukuk Yazıtı

Tonyukuk Yazıtı ya da uluslararası literatürdeki adıyla Bain Tsokto Yazıtı, 730-731 yıllarında yazılıp dikilmiş olan Göktürk Yazıtlarının ilkidir. Bilge Kağan Yazıtı ile Kül Tigin Yazıtının doğusunda yer alır.1897 yılında, Kül Tigin ve Bilge Kağan bengü taşlarının 360 km. doğusunda, botanikbilimci Yelizaveta Klements tarafından bulunmuştur. Dört yönlü iki taş üzerinde yazılmış bir yazıttır. Birinci taş üzerinde batı ve doğu yüzlerinde yedişer, …

Devamı »

Oğuz Kağan’ın Türklük Duası – Video ile

Oğuz Kağan’ın Türklük Duası Oğuz Kağan’ın Türklük Duası Sen TÜRK’ü TÜRK yurtlarını koru ! Düşman şerrinden sakla ! TÜRK’ü yiğitlikte daim et ! TÜRK’ü erlik davasıyla yaşat ! TÜRK’ü gerçekçi yap ! TÜRK’ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK’lük sevgisini koy ! TÜRK’ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! …

Devamı »

Eski Türk İnancına Göre Han ile Hatun

Eski Türk İnancına Göre Han ile Hatun

Eski Türk İnancına Göre Han ile Hatun Eski Türk İnancına Göre Han ile Hatun, en eski Türk inancına göre, “Han ile Hatun” gök ile yerin evlatlarıdır. Kadın burada yedinci kat göktedir. Kadına, böylesine bir kutsallık veren törede kadının dövülmesinin, horlanmasının imkanı yoktur. Zaten Türk kültüründe ve destanlarında böyle bir durum göze çarpmamaktadır. Türk destanlarında kadın erkeğin daima yanındadır. Onların güç …

Devamı »

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti ya da Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Farsça: امپراطوری سلجوقیان), bir Türk devleti. Zamanla yayıldığı bölgelerdeki Farsi kültürü benimsemiştir. Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname’de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat’ı kendine başkent yaparak Abbâsî halifesinin koruyucusu konumuna erişti. 1092 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın …

Devamı »

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan’ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile “Bengü Taşlar” denmiştir. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan’da Orhun Vadisi’nde bulunmuşlardır. Bu yazıtlar II. Göktürk …

Devamı »

Kayı Boyu

Kayı Boyu Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisi. Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır. Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir …

Devamı »

Bilge Kağan Yazıtı

Bilge Kağan Yazıtı Bilge Kağan Yazıtı veya Kitabesi, Türk dilinin en eski yazıtlarındandır. Orhun Yazıtları olarak bilinen yazıtlardan biridir. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra oğlu tarafından dikilmiştir. Moğolistan’da Orhon Irmağı yakınlarında bulunmaktadır. Yazıtın, Kül Tigin Yazıtı ile arasındaki uzaklık bir kilometredir. İskandinav runik harflere benzeyen Göktürk yazısı ile yazılmıştır. Bazı bölümleri Kül Tigin Yazıtı’ndan aktarılmıştır. Ondan farklı olarak Kül Tigin’in ölümünden …

Devamı »

Malazgirt Meydan Muharabesi

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan’ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, “Türklere Anadolu‘nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş” olarak bilinir. Savaş öncesi durum: 1060’lar süresince Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan Türk müttefiklerinin Ermenistan ve Anadolu‘ya doğru göç etmesine izin verdi ve Türkler …

Devamı »

Türklerin Müslüman Oluşu

İslam’a hakaret veya eleştiri yoktur.İstenilen tek şey ;Türk tarihinin saptırılmadan,sansürlenmeden öğretilmesidir. Türkler’in kendiliğinden İslam’a geçtiği yalanı bu ülkeyi 500 yıl öncesine götürmek isteyen şeriatçıların temel dayanağıdır.Bu sansürün kalkması ,Türk Ulusu’nun gerçekleri bilmesi şeriatçı pervasızlığı,arapçılığını yıkacaktır.İnancını bireysel yaşayan kimseyle sorunumuz olmadığı gibi üyelerin çok büyük çoğunluğu inançlı kimselerdir. Resmi tarihe bakarsanız ”751 yılındaki Talas :savaşında ”Türkler, Çinliler’e karsi Araplara yardim etmiş, …

Devamı »

Emir Timur’un İstihbarat Teşkilatı

Zafername’den naklen Timur’un İstihbaratı : “Timur,eşsiz bir stratejist ve uzak görüşlü biriydi.Tefekkür denizinin dibi yoktu;Onun tedbir dağına giden düz bir yol veya bir keçiyolu bulmak mümkün değildi.Her yere muhbirler göndermiş,kalan topraklarına ise casuslar yerleştirmişti.Örneğin bu casuslardan biri yardımcılarından Emir Atlamış ise,bir diğeri fakir bir fakih kıyafetinde dolaşan ve Timur’un divan mensuplarından göz bebeği olan Mesud el-Kuhcani idi.Biri Kahire’de soylu kılığında …

Devamı »