Başlangıç / İktisadi Bilimler (sayfa 5)

İktisadi Bilimler

 • kredili mevduat hesabı nedir

  Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Nedir?

  Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Nedir? Kredili mevduat hesabı (KMH), en kısa tanımı ile tüketicilerin v…

 • makro iktisat nedir

  Makro iktisat Nedir?

  Makro iktisat Nedir? Makro iktisat ya da makroekonomi, iktisadın ekonomiyi dünya ve devlet düzeyinde…

 • kamu maliyesi nedir

  Kamu Maliyesi Nedir?

  Kamu Maliyesi Nedir? Kamu Maliyesi, devlet faaliyetlerini iktisadi ve mali yönden ele alarak bu faal…

 • arz ve arz miktarı

  Arz ve Arz Miktarı

  Arz ve Arz Miktarı Arz; diğer tüm değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde üreticilerin değiş…

 • finans nedir

  Finans Nedir? Neleri Kapsar?

  Finans Nedir? Neleri Kapsar? Finans, herhangi bir harcama için ihtiyaç duyulan fonların (paranın) uy…

Bankacılık Tarihi – Tarihsel Gelişimi

bankacılık tarihi

Bankacılık Tarihi – Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Banka ve bankacılık faaliyetlerinin tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bankacılığın tarihine inmeden önce kelime kökenini inceleyecek olursak, banka sözcüğü İtalyanca “banco” sözcüğünden türetilmiştir. Banco sözcüğünün anlamı ise “sıra, tezgah” olarak bilinmektedir. Tarihteki ilk bankerler olarak bilinen Lombardiya’lı Yahudiler, bankacılık işlemlerini pazara koydukları birar tezgah (banco) üzerinde yaparlardı.Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getiremedikleri zaman, halk …

Devamı »

Kamu Yönetimi Nedir?

kamu yönetimi nedir

Kamu Yönetimi Nedir? Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikalarını belirlemeyi ve uygulamayı, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, sözcük anlamı olarak bir ülkede yaşayan halkın tümünü ifade ederken; kamu yönetimi bu bütünün idaresi anlamına gelmektedir. Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişiler ise kamu yöneticisi olarak tanımlanmaktadır. Kaymakam, müfettiş, vali, yönetici gibi ünvanlar ile …

Devamı »

Mikro iktisat nedir?

mikro iktisat nedir

Mikro iktisat nedir? Mikro iktisat ya da mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen iktisadın alt bölümüdür. Ekonomide ne üretilecek, kimler için üretilecek gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır. Ekonomideki karar birimlerinin nasıl karar aldıklarını ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz eder. Mikro iktisat, fırsat maliyeti, arz, talep ve esneklik (elastikiyet) gibi konuları incelemektedir. Genellikle bireyin ve firmanın davranışlarını incelemekle …

Devamı »

Makro iktisat Nedir?

makro iktisat nedir

Makro iktisat Nedir? Makro iktisat ya da makroekonomi, iktisadın ekonomiyi dünya ve devlet düzeyinde inceleyen alt bölümüdür. Makro İktisat ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak inceler. Milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler, büyüme ve gelişme, para ve kredi politikaları ve maliye politikası makroekonomi konularını oluşturur. Mikro iktisat ile kıyaslandığı zaman farklı olarak ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde …

Devamı »

Pazarlama Nedir? Pazarlamanın Tanımı

pazarlama nedir

Pazarlama Nedir? Pazarlamanın Tanımı En kısa tanımıyla, işletmenin, belirli faaliyetlerini maddi kara dönüştürmesi için yürüttüğü sürece pazarlama denir. Geniş tanımıyla ise, üretim sürecinin başladığı andan itibaren satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayan süreç olarak ifade edilmektedir.  Pazarlama, bir işletmenin temel fonksiyonudur. İşletmeye bağlı diğer tüm departmanlar, dolaylı veya doğrudan pazarlamaya hizmet eder. Sözlük anlamıyla pazarlama nedir? diye soracak olursak; “Pazar …

Devamı »

iktisat Nedir? İktisat Tanımı

iktisat nedir

iktisat Nedir? İktisat Tanımı İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları iktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat bir sosyal bilim olma yanında, analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışları ile malların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerini inceler. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için maddi ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması gerekir. Sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi …

Devamı »

Dijital Pazarlama Terimleri

dijital pazarlama terimleri

Dijital Pazarlama Terimleri Gün geçtikçe değer kazanan Dijital Pazarlama ile literatüre giren Dijital Pazarlama Terimleri ile ilgili genel düzeyde bilgiler içeren bir yazı paylaşacağız. Çerezler veya Cookie Bu text tabanlı dosyalar web siteleri veya arama motorları tarafından cihazınıza yüklenir. Yani bir tür analiz dosyası diyebiliriz. Bu dosyalar sayesinde etkinlikleriniz ölçümlenir ve analiz edilip dijital pazarlama için kullanılır. En çok bilinen …

Devamı »

Finansal Terimler – Temel Düzey

temel düzey finansal terimler

Finansal Terimler Finans ile ilgilenmeye yeni başlayanların çok işine yarayacak olan temel düzey finansal terimler ile ilgili açıklamaları paylaşıyoruz. A-D Açık Pozisyon: Belirli bir valör ve miktar ile piyasada çalışan ve henüz kapatılmamış işlemlere verilen addır. Alış Fiyatı: Bir finansal ürün için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. Alış-Satış Farkı (Spread): Finansal ürünlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Arbitraj: Herhangi bir menkul kıymetin, …

Devamı »

Varlık Fonu Nedir?

varlık fonu nedir

Varlık Fonu Nedir? Varlık fonu, bir ülkede finansal varlıklara yatırım yapılarak gelir artırımını hedefleyen ve yönetimini devletin sağladığı fonlardır. Bu fon ülkelerin bütçe fazlalıklarını değerlendirmeleri amacıyla ortaya koydukları bir fon olarak şekillenir. Ülkeler bu bütçe fazlalıklarını dört farklı biçimde kullanabilirler. Ülke içerisindeki harcamaları artırabilir. Nitekim körfez ülkeleri bütçe fazlalıkları ile yol, köprü, hastane veya havaalanı yapımı için kullanmaktadır. Halk üzerindeki …

Devamı »

Mobbing Nedir? Psikolojik Taciz Kavramı

mobbing nedir

İş hayatında sıklıkla duyduğumuz mobbing kavramını detaylarıyla ele aldık. Mobbing nedir? Mobbing’e uğrayanların hakları nelerdir ve mobbing yapıldığını nasıl kanıtlarsınız? Bu soruları cevapladık… Mobbing Nedir? Basit anlatımıyla, “bir veya birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle sistematiksel olarak yaptıkları psikolojik bir baskıdır” diyebiliriz. Dr. Heinz Leymann, 1980’li yıllarda mobbing terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve …

Devamı »