Şirketokrasi ve Ekonomik Tetikçiler

Şirketokrasi şirketler tarafından ya da şirketlerin çıkar grupları tarafından kontrol edilen ekonomik ve politik bir sistemi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Ekonomist Jeffery Sachs Amerika Birleşik Devletlerini bu bağlamda kitabı ‘’Medeniyetin Bedeli) kitabında Şirketokrasi ile yönetilen bir ülke olarak tanıtır. Bu hareketin trendin sonucu olduğunu açıklar; Ulusal partilerin zayıflığı ve Continue Reading

Moratoryum Nedir? Türkiye’de Ne Zaman İlan Edildi?

Ülkelerin borçlarını ödeyemeyeceğini duyurmasını sıklıkla duyarız. Moratoryum ’da borçlunun  ödeme gücünü kaybetmesi ve borçlarının bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesi durumudur. Moratoryum sonucunda borç devam eder, karşılıklı  anlaşmalar ile borçlar ertelenebilir ve yapılandırılabilir. Peki ülkemizde  bu durum ne zaman ilan edildi? Adnan MENDERES’ iktidarının öncesinde alınan borçların ve geri ödenememesi durumu dış Continue Reading

Mutlak Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler Teorisi 1.Mutlak Üstünlükler Teorisi-Adam SMİTH Ünlü İskoçyalı İktisatçı Adam Smith 1766’da yazdığı ‘’Milletlerin Zenginliği’’ adlı eserinde mutlak üstünlüklerden söz etmektedir. Adam Smith küresel servetin ticaretten ve ticaret hacminden bağımsız olduğu görüşüne itiraz etmektedir. Smith Ülkelerin en etkin şekilde üretecekleri ihraç mallarından uzmanlaşmaları durumunda toplam üretim ve servet düzeyinin Continue Reading

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Türkiye, rekabet kurallarının işlediği, özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, liberal dış ticaret politikasının uygulandığı, mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği bir serbest piyasa ekonomisidir. Türk Milletinin her ne kadar ekonomik modelinin tarımcılık olduğunu iddia edecek olursak da Continue Reading

Borsada Fiyatlar Nasıl Belirlenir?

Borsada Fiyatlar Nasıl Belirlenir? Birikmiş bir paraya sahip olan insanlar ellerindeki bu parayı değerlendirmek için çoğu zaman borsaya yatırım yapmak isterler.  Bu yatırımı gerçekleştirecek bireylerin yatırım yapmadan önce borsa ile ilgili bazı bilgileri edinmesi yararlı olacaktır. Bu bilgiler içerisinde borsada fiyatlar nasıl belirlenir sorusuna verilecek yanıt oldukça önemlidir. Borsa fiyat Continue Reading

Piyasa Dengesi Nedir?

Piyasa Dengesi Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına eşit olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Piyasa dengesi ile ilgili bazı kavramlar; Piyasa Dengesi: Arz ve talebin eşitlendiği, bir diğer deyişle arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktadır. Bu noktada denge fiyatı ve denge miktarı oluşur… Denge Fiyatı: Arz ve Continue Reading

Arz ve Arz Miktarı

Arz ve Arz Miktarı Arz; diğer tüm değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Arz kanunu ise bir malın satılmak istenen miktar ve fiyatı üzerindeki doğrusal ilişkidir. ► Ekonomide eğer iki maldan birinin fiyatı aynıyken, diğerinin piyasa fiyatı artıyorsa, karını Continue Reading

Temel iktisadi Kavramlar

Temel iktisadi Kavramlar Temel iktisadi kavramlar Ekonomik Birimler ve İhtiyaç olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Ekonomik Birimler İktisatçılar ekonomik birimleri üç gruba ayırırlar. Bunlar Hane halkı: Aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm insanlar…(aynı evi paylaşan öğrenciler) Firma: Üretici kaynakları kullanan ve ne üreteceğini kararlaştıran şahıs şirketinden Continue Reading

Mikro iktisat nedir?

Mikro iktisat nedir? Mikro iktisat ya da mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen iktisadın alt bölümüdür. Ekonomide ne üretilecek, kimler için üretilecek gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır. Ekonomideki karar birimlerinin nasıl karar aldıklarını ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz eder. Mikro iktisat, fırsat maliyeti, arz, talep ve esneklik Continue Reading

Makro iktisat Nedir?

Makro iktisat Nedir? Makro iktisat ya da makroekonomi, iktisadın ekonomiyi dünya ve devlet düzeyinde inceleyen alt bölümüdür. Makro İktisat ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak inceler. Milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler, büyüme ve gelişme, para ve kredi politikaları ve maliye politikası makroekonomi konularını oluşturur. Mikro iktisat ile kıyaslandığı zaman farklı olarak Continue Reading

Anadolu yakası escort sikiş izle hd seks izle seks hikaye
Beylikdüzü escort Ataköy escort Avcılar escort Şirinevler escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Halkalı escort escort kadıköy