Başlangıç / Bilmemiz Gerekenler (sayfa 10)

Bilmemiz Gerekenler

Koca Yusuf Kimdir?

Koca Yusuf Koca Yusuf, kesin tarih tam olarak bilinmese de 1857 yılında Bulgaristan Şumnu’da dünyaya gelmiştir. Grekoromen güreş yapan ve mindere çıkan ilk Türk pehlivan güreşçisidir. 1885 tarihinde Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. 1894 tarihinden itibaren de Avrupa ve Amerika’da döneminin en ünlü güreşçileri ile güreşmiş bir sporcudur. Koca Yusuf Lakabından da anlaşılacağı gibi, 1.88 metre boyunda ve 144 kilo ağırlığındaydı. Amerika’da güreşler …

Devamı »

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü – Türkçe ve İngilizce Karşılıkları

Abluka (blockade) ABM sistemi: bkz. anti balistik füze sistemi Açık Deniz (high seas) Açık Diplomasi (open diplomacy) Açık Kapı Politikası (open door policy) Aktif Halk (active population) Alçak Yoğunlukta Çatışma: bkz. Düşük Yoğunlukta Çatışma Ambargo (embargo) Amfibik Harekat (amphibic operation) Anarşizm (anarchism) Animus Belli Antant (entente) Anti-Balistik Füze Sistemi (anti-ballistic missile system) Anti-Semitizm (anti-Semitism) Aparthayd (apartheid) Arabuluculuk (mediation) Asimilasyon: bkz. …

Devamı »

Domino Teorisi Nedir?

Domino taşlarının devrildiklerinde sırayla yanlarındaki taşları da devirmeleri esasına dayalı oyundan esinlenerek, ABD’li siyasetçilerin Soğuk Savaş döneminde bir ülkenin komünist idare altına düşmesinin komşu ülkelere de komünizmin yayılmasına sebebiyet verebileceği varsayımına dayanan teorileri. Çin’de 1949 yılında komünist idarenin kurulması, 1950’de Kore Savaşı’nın çıkması ve 1954 yılında Vietnam komünist ordusu Viet Minh’in Çinhindi’ye hakim sömürgeci kuvvet Fransa’yı büyük bir yenilgeye uğratması neticesindeVietnam’ın …

Devamı »

Dehşet Dengesi – Terör Dengesi Nedir?

Dehşet Dengesi, Terör Dengesi ya da Karşılıklı Mahvolma politikası, Nükleer güce sahip devletler arasında olası bir nükleer savaşta ortaya çıkacak topluca yok olma korkusu doğrultusunda doğan denge. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki dehşet dengesi, çok çeşitli imha silahları ve bunları taşıyacak füze sistemlerine sahip iki taraftan birinin ilk saldırısına, ötekinin vereceği yanıtın önlenemeyeceği anlayışı üzerine yatmaktadır. Ani bir saldırıda karşı …

Devamı »

Brejnev Doktrini

Brejnev Doktrini, Soğuk Savaş dönemi sırasında Sovyetler Birliğinin dış politikasını belirleyen bir doktrindir. II. Dünya Savaşının ardından dünyada öne çıkan iki küresel güç ABD ve Sovyetler Birliği arasında başlayan ve Soğuk Savaş olarak adlandırılan süreçte taraflar özellikle Avrupa’da hissedilecek şekilde kamplaşmaya yol açmışlardır. ABD öncülüğünde kurulan NATO’ya karşı Sovyetler Birliği Varşova Paktını kurmuş ve iki taraf da askeri olarak birbirini …

Devamı »

Anarşizm Nedir? Anarşi Hakkında Kapsamlı Makale

‘Anarşizm‘ makalesi, Pyotr Kropotkin (1842-1921) tarafından, The Encyclopedia Britannica‘nın 1910 yılında yayımlanan on yedinci baskısı için yazılmıştı. Bu metin, seksen yılı aşkın bir süredir The Encyclopedia Britannica’nın sürümlerinde yer alan özgün Anarşizm maddesidir. Anarşizm (Grekçe åv, ve aoxnden, yetkeye karşı), toplumun devletsiz olarak tasarlandığı yaşam ve yönetim ilkesine veya kuramına verilen ad. Böylesi bir toplumda uyum, yasaya boyun eğerek ya …

Devamı »

Tahtacı Türkmen Alevileri

Tahtacılar, Ege ve Akdeniz bölgelerinin ormanlık yörelerinde yaşayan ve ağaç işçiliğiyle uğraşan Alevî Türkmenlerdir. Ataları, Oğuz boylarından Ağaçeriler’dir. Timur Türkistan ve Horasan’ı egemenliği altına alınca, yurtlarını terk etmek zorunda kalan Ağaçeriler’in bir bölümü İran’a, çoğunluğu da Anadolu’ya yerleşti. Moğolların Anadolu’yu işgal etmesi üzerine, buraya gelmiş olan Ağaçeriler bu kez Suriye ve Irak‘a göç ettiler. Bunların bazısının, Timur‘un ölümünden sonra 1405 …

Devamı »

Preveze Deniz Savaşı (Preveze Zaferi)

  Kaptan-ı deryâ Barbaros Hayreddin Paşanın, Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması ile yaptığı deniz savaşı. 27 Eylül 1538’de Adriyatik Denizinin Arta Körfezi kıyısında, Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapılmış ve Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlanmıştır.Başlangıçta Osmanlı Devleti’nin emrinde olmayan Barbaros Hayreddin Paşa ve arkadaşlarının, Akdeniz hâkimiyetinde rolü çok büyüktür. Bu kahraman Türk denizcileri, Cezayir ve Tunus’ta yerleşmeye çalışan Avrupalıları oralardan söktüler …

Devamı »

Diktatör Kaddafi’nin Refah İçinde Yaşattığı Libya

Gazetelerde kanlı fotoğrafları boy boy gösterilen, sunucuların ölüm haberini sevinçle verdikleri Kaddafi ülkesine 42 yıl boyunca “zulmetti”. “Diktatörün” 42 yıllık “zulüm” tablusunu, NATO’nun iktidar yaptığı UGK’nın Libya’sı ile karşılaştırmak için veriyoruz: Libya’da evlerde kullanılan elektrik bedava. Su ve doğalgaz zorunlu ihtiyaç kapsamında olduğu için bedava. Libya’da eğitim ve sağlık hizmetleri bedava. Libya devleti, tüm hastalara ilacı hiçbir ücret talep etmeden …

Devamı »

Türklerin Soyağacı ve Türkçe’nin Yayılışı – 3000 Yıllık

Türklerin Soyağacı Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarında yaşayan Türk halkıdır. Türkiye sınırlarının dışında yaşayan Türkler (Oğuzlar), bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantılı oldukları için Osmanlı Türkleri olarak da ifade edilmektedirler. Bazı araştırmacılara göre Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından önceki dönemlerde elinde bulundurduğu coğrafi alanlar (başlıca Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kıbrıs, Gürcistan, …

Devamı »