Başlangıç / Bilmemiz Gerekenler / Askeri ve Siyasi (sayfa 4)

Askeri ve Siyasi

Hazırlık, Eylem, Örgütlenme, İç savaş .

Hazırlık, Eylem, Örgütlenme, İç savaş . 1979 yılında yıkıcı faaliyetlerle Türkiye’nin üzerine geldiler. Türkiye’yi sağ-sol diye iki kampa ayırdılar. Asala, Dev-yol, Dev-Sol, THKP-C, PKK, şer odak’larının bir enstrümanı olarak kullanıldı. Ülkeyi içeriden yıkmayı amaçlayan yıkıcı faaliyetler, hedeflerine ulaşabilmek için stratejilerini genelde dört safhada (hazırlık, eylem, örgütlenme, iç savaş) şeklinde yürüttüler. Bu faaliyetleri silah, kaçakçılığından ve uyuşturucu maddeden finanse ettiler. Başarılı …

Devamı »

Devlet Otoritesine Karşı Güvensizlik Oluşturma

– Yıldırma -Sindirme Korkutma -Devlet otoritesine karşı güvensizlik oluşturmak -Kaçırma, göçe zorlama ve terk … Dünya üzerindeki tüm kanlı terör örgütlerinin varlıklarını koruma ve güçlerini arttırma amacına yönelik izledikleri bir psikoloji politikası bulunmaktadır.Bu psikolojik politika şunları içermektedir. A- Karşı Etki Psikolojisi • Yıldırma • Sindirme • Korkutma • Devlet otoritesine karşı güvensizlik oluşturmak • Sosyal yaşamda güvensizlik oluşturmak • Terör …

Devamı »

Silahlı Örgütlerin Kadro Yapısı

Silahlı örgütlerde görülen en yaygın kadro yapısı; lider kadro, militan kadro, yeraltı teşkilatı ve sempatizanlar olmak üzere 4 kademelidir. Örgütlerin büyüklüğü veya ideolojisi ne olursa bu kadro yapısının ortak olduğu görülmektedir. Lider kadro, örgütü verdiği direktiflerle, eylem planları ile yönlendirir, prensipleri belirler ve politikaları saptar. Örgüte eleman kabul etmek, örgüt elemanlarını cezalandırmak, örgütün maddi imkanlarını kullanmak gibi fonksiyonları vardır. Karar …

Devamı »

Psikolojik Harekat ve Asimetrik Savaş

Asimetrik Savaş Nedir ? Yeni dünya düzeninde klasik savaşlar yerini daha insani görünen ama daha acımasız savaş tekniklerine bırakmıştır. Yeni savaş konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkan asimetrik savaşlar, gayri nizami savaş taktiklerinin uygulanması esasına dayanmaktadır. Gayrinizami Harp Nedir ? Düzenli ve büyük birlikler kullanmak yerine daha küçük ve işlevsel birliklerle düşmana ağır zahiyyat verdirmek, moralini bozmak ve düşmanı yıpratmak amacıyla …

Devamı »

El Kaide Stratejileri

El Kaide Stratejileri El Kaide stratejisyenleri Soğuk Savaş sonrası ABD’nin tek süper güç olarak ortaya çıkmasından ve Suudi Arabistan’da askeri üsler kurmasından sonra, örgütün yeni hedefini bu ülke ve onun müttefikleri olarak belirlemişlerdi. Bu bağlamda iki temel strateji ortaya koydular. 1)Yakın Düşman: Bu stratejiye göre, İslam ülkelerindeki ABD ve Batı yanlısı hükümetlere karşı savaş yürütmek temel hedeftir. Saldırılarda sivil halkın …

Devamı »

Askeri Gereklilik İlkesi ve Uluslararası İnsancıl Hukuk

ASKERİ GEREKLİLİK İLKESİ VE ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK Dr. Gökhan GÜNEYSU http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ … 12-4/4.pdf GİRİŞ Kartaca’nın yok edilişini izlerken Romalı Kumandan Scipio’nun şunu ifade ettiği aktarılır; “Bu harika bir manzara ama… birileri bir gün aynısını benim kentime de yapar korkusu ve endişesini yaşıyorum” . Bugün Kartaca diye bir uygarlıktan bahsetmek artık mümkün değildir. Kartaca tamamen yok edilmiş, Kartacalılar sivil-savaşan ayrımı olmadan …

Devamı »

Uluslararası İstihbarat Oluşumları ve İstihbarat Terimleri

Gizli Teşkilatlar ve Dilleri Normal yaşam içindeki bir insan için, istihbari faaliyetler son derece karmaşık ve anlaşılmazdır. istihbarat teşkilatlarının kendine özgü kuruluşları, çalışma yöntemleri vardır. Amerikalılar her şey için bir kelime, kısaltma ve bir terim üretmekle ünlüdürler. Keysofiser (Case Officer) gibi bazı terimler Türkiye dahi birçok ülkede kullanılır. Bu terimler istihbaratın ortak lisanıdır. Aşağıda, çeşitli ülkeler din istihbarat ve güvenlik …

Devamı »

Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam

Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam Dünyada meydana gelen büyük sosyal olaylar; siyasi, askeri, sosyo-kültürel ve ekonomik alanlara yansır, siyasi coğrafyada değişiklikler yaratır ve mevcut dengelerin bozulmalarına sebep olur. Bozulan dengelerin yeniden tesisi için yeniden şekillenme ve düzenleme arayışları başlar. Bu arayışlar uzun zaman alır, hatta devamlı olduğunu söyleyebiliriz. Her seferinde güçlü ülkelerin/galiplerin öngördüğü …

Devamı »

Jeopolitiğin Tarihsel Gelişimi

İnsanın fiziki çevresi ve davranışları arasındaki çevresel münasebetlerin araştırılması çok eski dönemlere kadar gitmektedir. Eski Yunanlılar, toplum ile coğrafya arasındaki ilişkilerle ilgilenmişler; Herodot (M.Ö. 485-425), Eflatun (M.Ö. 427-347) devlet ile o devletin üzerinde yaşadığı arazinin ilişkilerini incelemişlerdir. Aristo (M.Ö. 384-322), içinde yaşadığı Atina şehrinin özelliklerinden cesaret alarak bir ülkenin büyüyüp gelişmesi için, muhtemel dış saldırılardan tepeler ve dağlarla korunmuş olması …

Devamı »

Jeostrateji Nedir?

Jeostrateji Nedir? Jeostrateji Nedir? Stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik sonuçlar çıkarılmasını kapsar. Söz konusu coğrafi unsurlar; ekonomik, sosyal, politik ve fizikidir. Bu unsurları kapsayan strateji, genel strateji olarak tanımlandığına göre, bu konularda strateji ile coğrafya arasındaki bağı jeostrateji kurar. Strateji Nedir? Bir milletin veya milletlerin savunmasında askeri, siyasi, ekonomik ve manevi güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. …

Devamı »