İlk Şehit Türk Kadını Pamuk Hatun

İlk Şehit Türk Kadını Pamuk Hatun!

İlk Şehit Türk Kadını Pamuk (Sümeyye) Hatun! – Büşra Polat

Pamuk Hatun
Pamuk Hatun

Evet yanlış duymadınız. İlk Şehit Türk Kadını hemde Peygamber efendimizin (s.a.v) İslamiyet’i ilk tebliğ ettiği (610) zamanlarda Şehit düşmüş bir kadın! Kendisi dönemin en büyük İslam düşmanı Ebu Cehil’in kölesi iken İslam’ı seçmiş ve Peygamber efendimiz (s.a.v)’ın yanında yer alan ilk Müslümanlardan biri olmuştur.

İnancı yüzünden eşi Yasir ile birlikte efendisi Ebu Cehil tarafından işkence görmüş ve tüm bu işkencelere rağmen inancından vazgeçmediği için yine Ebu Cehil tarafından vahşi bir şekilde öldürülmüştür. Pamuk Hatun, İslam dünyasında büyük bir saygı ve sevgiye layık görülmüş ve halen daha görülmektedir.

Eminim “nereden çıktı bu” ve hatta o dönemde Türk – İslamiyet ne alaka diyenleriniz illaki olacaktır. Nereden çıktı peki? Hz. Sümeyye‘den ilk kez tarih alimi Belazurî (Ö.279/893) “Ensabü’l-Eşraf” adlı eserinde bahsetmiştir. Belazurî, Sümeyye’nin aslen Kesker mıntıkasındaki Zendaverd‘ten olduğunu ve isminin “Yamih” olduğunu söylemiştir. Ancak Prof. Dr. Abdulkadir Karahan asıl isminin “Pamıh” (Pamuk) olduğunu böyle söylenmesinin telaffuz hatası olabileceğini çünkü o dönemde Türk kadınları arasında Pamuk isminin yaygın olduğunu ileri sürmüştür.

Aynı zamanda büyük İslam alimi Prof. Dr. Muhammed Hamidullah ise Hz. Sümeyye’nin Mekke’ye gelişinden şöyle bahsetmiştir: “Türklerin yoğun yaşadığı İran’ın Keşker şehrinde dünyaya gelen Sümeyye, İran Kisrası Nuşirevan tarafından kendisine ziyarete gelen Yemen Meliki Ebu’l Hayr’a cariye olarak hediye edilir. Ebu’l Hayr, Yemen’e dönerken Taif’de hastalanır. El-Haris bin Kalade isimli ünlü bir hekim tarafından tedavi edilir. Keşker’li Sümeyye bu doktora cariye olarak hediye edilir… Ve daha sonra Yemenli Yasir ile evlendirilir.” bu ifadeler de yine Hz. Sümeyye’nin Türk olduğunu destekler niteliktedir. Hz. Sümeyye’nin Türk olduğunda Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan ve Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı da bahsetmiştir.

Türk kadının tarihteki yerini ve önemini anlatmayı amaç edinmiş bizler, Atamız Oğuz’un evlatlarını dinine, yaşadığı yere göre ayırmadan kardeş ve şanlı tarihimizi kendimize ilham kaynağı kabul ediyoruz. Ey Türk kadını tarihin boyunca davası ve inançları uğruna her türlü zorbalığa göğüs geren atalarından miras kalan bu asil kanı kirletmemek en önemli görevindir!

Kaynak:
*Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi
*El Belazuri, “Ensabü’l-Eşraf”,Kahire, 1959
*Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Türkler Nasıl Müslüman Oldu

Büşra Polat

Hakkında: Büşra Polat

Yaşasın Irkımın Turan Ülküsü...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir