Hataylı Çoban’dan inanç Üzerine

88. Erdemliler, dünyâya hâkim olacaktır. Buna yürekten inan.

yazısından;

88.1. Eğer bu hakîkatleri bilirsen, Erdemli kimselerin dünyâya hâkim olmasının neden hayâl olmadığını anlarsın.

88.2. Dünyâdaki insânların çokluğu seni yanıltmasın.

88.3. Dünyâ nüfus bakımından kalabalık olsa da, bu nüfusun büyük bir çoğunluğu aklına hayâline gelmeyecek bir yığın sapıklıktan, hastalıktan, boş uğraşlardan, yanılgılardan, korkulardan muzdaribtir ve bundan ötürü robotlaşmış, pasifleşmiş hâldedir.

88.4. Bu dünyâda sapıklığın ve yozlaşmanın pençesinde milyonlarca insan vardır.

88.5. Bunlar zâten kendilerini bitirmektedir.

88.6. Otobüslerde, metrolarda, sokaklarda karşılaştığın insanların birçoğu; (en mâsûmu) ayak fetişisti, mazoşist, pedofil, nekrofil, uyuşturucu bağımlısı, kendisine güvensiz, aşağılık kompleksli kimselerdir.

88.7. Onların çoğu, sıradan insân görünümünde olmasına rağmen, rûhen ve zihnen insân değildir.

88.8. Hele bu erdemsizliklerin bir türü öyle acâibtir ki, ahmak yığınlarının büyük bir kısmında, az veyâ çok kendisini gösterir.

88.9. Bu acâib kimselerin cinsel hayâtı köle-efendi ilişkisinden ibârettir.

88.10. Bunlar eziyet görmediği, küfür işitmediği takdîrde dünyâdan hîçbir zevk almayacak kadar mazoşizmin sınırlarında yaşarlar.

88.11. İşte ahmak yığınlarının, siyâsetçi ve san’âtçı zannettiği kimseleri putlaştırmasının temelinde biraz da, hepsinin şuûraltında bu türden bir cinsî sapıklık yatması vardır.

88.12. Ahmak yığınları da, köle-efendi ilişkisindeki köleler gibi emir almadan hayâttan zevk duymazlar. Büyük bir suçluluk hissi ile dolu oldukları için, sürekli itilip kakılmak isterler.

88.13. Psikiyatrinin bu iğrenç kısımlarından haberdâr olan kimseler için, niteliksiz siyâsetçilerin başarısı pek de şaşırılacak bir durum değildir.

88.14. Narsisist Firavun azarladıkça, köleleşmiş ahmak yığınlarının sert efendi imajı canlanmakta ve bu sert liderin çığlıklarından kaynaklanan şehvet duygusu ve vecdle cezbeye gelmektedirler.

88.15. Bu tür sapkınlıklarla boğuşmayanların büyük bir kısmı ömründe hîç kitap okumamış ve câhildir. Futbol, dîn veyâhûd diğer uyuşturucularla robotlaşmış durumdalardır.

88.16. İşte dünyânın büyük bir kısmı bunlarla meşgûlken, biz çalışıyor olacağız.

88.17. Bu yüzden de kazanan ve bunları yok edip gerçek insânlığı inşâ eden biz olacağız.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir