Finansal Terimler – Temel Düzey

temel düzey finansal terimler

Finansal Terimler

Finans ile ilgilenmeye yeni başlayanların çok işine yarayacak olan temel düzey finansal terimler ile ilgili açıklamaları paylaşıyoruz.

temel düzey finansal terimler

A-D

Açık Pozisyon: Belirli bir valör ve miktar ile piyasada çalışan ve henüz kapatılmamış işlemlere verilen addır.

Alış Fiyatı: Bir finansal ürün için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat.

Alış-Satış Farkı (Spread): Finansal ürünlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir.

Arbitraj: Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın aynı anda farklı fiyatlandığı bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak risk almadan kar edilmesi işlemleridir. Arbitraj işlemleri sonucunda piyasalar arasındaki fiyat farklılıkları azalır.

Arz: Bir finansal ürün için, o anki cari fiyattan satışa sunumdur.

Ayı Piyasası (Bearish Market): Piyasalarda genel anlamda düşüş eğiliminin baskın olduğu zaman periyodlarını ifade eder.

BOE (Bank of England): İngiltere Merkez Bankası

BOJ (Bank of Japan): Japonya Merkez Bankası

Başlangıç Marjı (Teminatı): Müşterinin yapacağı işlemlerde pozisyon açabilmek için teminat olarak alınan başlangıç miktarı.

Baz Döviz: Döviz çiftlerinde alım ve satıma konu ilk para birimi için kullanılan ifadedir.

Boğa Piyasası (Bullish Market): Piyasalarda genel anlamda çıkış eğiliminin baskın olduğu zaman periyodlarını ifade eder.

Broker: Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı buluşturan ve aracılık faaliye- tinde bulunan kişi ya da kurumlardır.

Bütçe Açığı: Bir ülkenin kamu dengesi giderlerinin gelirlerinden fazla olması durumudur. Bütçe açığının belirli bir oranın üzerinde olması ülke ekonomisi için negatif bir görüntü verir.

Cable: İngiliz poundu için kullanılan bir piyasa jargonudur.

Ciro: Belirli bir süre içinde gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Çapraz Kur: ABD Doları içermeyen iki para birimi arasındaki kurdur.

D

Değer Kazanma: Bir finansal ürünün piyasa fiyatındaki artıştır.

Demo İşlem Platformu: Gerçek hesap açılmadan ancak gerçek piyasa şart- larına uygun olarak pratik yapma ve piyasayı tanıma amacıyla kullanılan platformdur.

Destek Seviyesi: Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı ve alış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesidir.

Devalüasyon: Bir ulusal paranın değerinin düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesidir.

Direnç seviyesi: Fiyatların yükselişte zorlandığı ve satış işlemlerinin bekle- nebileceği fiyat seviyesidir.

Döviz Riski: Elde tutulan pozisyona bağlı dövizin yaşanacak dalgalanmalar sonucu yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.

E-H

Ekonomik Gösterge: Bir ekonominin genel gidişatını gösteren ve belirli periyodlarla açıklanan makro ekonomik verilerdir. Fabrika siparişleri, imalat sanayi endeksi, enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler önemli ekonomik göstergelere örnektir.

Emir: Müşterinin işlem yapmak amacıyla aracı kuruma verdiği veya işlem platformuna girdiği talimattır.

Devalüasyon: Bir ulusal paranın değerinin düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesidir.

Enflasyon: Bir ekonomide toplam talebin toplam arzı aşması sonucu mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini yükselmesi durumudur.

FED (Federal Reserve Bank): Amerikan Merkez Bankası

Futures Sözleşmeleri(Vadeli İşlemler): Tarafları yapılan bir sözleşme ile bu- günden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaş- tırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya menkul kıymeti alma ve satma yükümlülüğüne sokan sözleşme tipidir.

Günlük İşlem: Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılan bir terimdir.

K-M

Kaldıraç Sistemi (Leverage): Yatırımcının yatırım miktarını belirli oranda bir çarpan ile arttırarak yatırılan teminattan daha yüksek bir işlem hacmi elde etmesine imkan sağlayan sistemdir.

Kârı Al (Take Profit): Açık bir pozisyonu belirlenen bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir.Limit emir türevidir.

Kısa Pozisyon (Short): Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde etme amacıyla baz üründe satış ağırlıklı açılmış pozisyondur.

Koruma(Hedging): Finans piyasalarında genel olarak yatırımcıların işlem yaparken pozisyonlarını diğer enstrümanlarda da pozisyon açarak belirli bir koruma altında almalarını ifade eden bir stratejidir.

Kotasyon: Sistemde ilgili ürün için verilen fiyata verilen ad.

LIBOR (London Interbank Offered Rate): Dünya’nın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca refe- rans kabul edilen faiz oranıdır.

Likidite: Likidite bir piyasanın ya da finansal ürünün fiyatlanmasında alıcı ve satıcıların bolluğuna ve işlem hacmine bağlı olarak nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Hisse senetleri, bonolar, tahviller ve kıymetli maden- ler yüksek likiditeye sahip varlıklar olarak işlem görürler. Piyasanın açık olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde nakite çevrilebilirler.

Limit Emri: Piyasada oluşmamış belli bir fiyattan alış veya yine henüz piya- sada oluşmamış belirli bir fiyattan satış yapmak için piyasaya bırakılan emir türüdür.

M-S

Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Kal- dıraçlı işlemlere temel teşkil eder.

Marj Çağrısı (Margin Call): Yatırımcı aleyhine yönelmiş piyasada daha önceden açılmış pozisyonların açık taşınabilmesi için oluşmuş marj farklarının aracı kurum tarafından müşteriden talep edilmesi durumudur. Müşteri gereken marj farkını hesaba yatırarak pozisyonunu koruyabilir veya pozis- yon azaltarak talep edilen miktarı düşürebilir.

Para Birimi Takası (Currency Swap): Bir döviz çiftinin faiz ödemesine bağlı vade takasıdır.

Pip: Forex piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen isimdir.

Pozisyon Kapatma Emri: Bir ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kazanması durumudur.

Sınırlı Emir (Limit Order): Piyasa fiyatının altında bir seviyeden alım yapmak için veya piyasanın üstünde bir seviyeden satış yapmak için sisteme girilen otomatik emir çeşididir.

Spot işlemler: Takası vadesiz olarak gerçekleşen işlemlerdir. Valörü 2 güne kadar çıkabilir.

Stop Loss Order ( Zararı Durdur emri):

Açık pozisyon alım yönündeyse giriş fiyatının altına, satış yönündeyse giriş fiyatının üstüne zararı sınırlamak için konan emir türüdür. Stop emir yeni pozisyona girmek amacı ile belirlenen bir destek veya direnç seviyesinin kırılması durumunda piyasada hareket yaşanabileceği öngörü- sü ile de kullanılabilir.

Spread: 

Finansal ürünlerin alış ve satış kotasyon fiyatları arasındaki farka verilen isimdir.

T-Z

Teknik Analiz:

Geçmiş fiyat hareketlerinin grafikler, fiyat trendleri ve hacim göstergeleri yardımı ile analiz edilip, gelecek dönemde nasıl hareket ede- ceği konusunda tahminlerde bulunabilmeyi sağlayan analiz türüdür.

Temel analiz: 

Ekonomik ve politik verilerin analizi yardımı ile finansal ürün- lerin gelecekte nasıl hareket edeceği konusunda tahminlerde bulunabilmeyi sağlayan analiz türüdür.

Limit Emri:

Piyasada oluşmamış belli bir fiyattan alış veya yine henüz piya- sada oluşmamış belirli bir fiyattan satış yapmak için piyasaya bırakılan emir türüdür.

Tezgâh Üstü Piyasa(O.T.C): 

Kurumlar ve kişiler arasında Borsa dışı yapılan tüm işlemlere verilen genel olarak verilen isim.

Uzun Pozisyon (Long): 

Piyasa fiyatlarındaki yükselişlerden kâr elde etme amacıyla baz üründe alım yönünde açılmış pozisyondur.

Vade: 

İşlemin bitiş tarihidir.

Valör:

Yapılan işlemlerin kapama tarihidir.

Finansal Terimler için temel kavramları paylaştık.
Kazançlı günler dileriz.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir