Başlangıç / Etiket Arşivleri: istihbarat

Etiket Arşivleri: istihbarat

Echelon İstihbarat Paylaşım Ağı Nedir?

Echelon İstihbarat Paylaşım Ağı Nedir? Echelon, hakkında az kişinin bilgi sahibi olduğu uluslararası bir istihbarat paylaşım ağıdır. Echelon, aslında, içinde Türkiye’nin de bulunduğu UKUSA Sinyal İstihbarat İttifakı’nın uydu ve bilgisayar programı olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede Irak Savaşı, stratejik ortaklık, İran vs. derken bu hengamede Türkiye’nin durumunun ne olduğunu merak etmemek elde değil. İşin siyaset ve siyasetçilerle ilgili boyutları sanıyorum pek …

Devamı »

MKUltra Projesi Nedir?

MKUltra projesi ismi verilen proje bilinç altını kullanma ile ilgilidir. Bu proje CIA‘nın Bilimsel İstihbarat Bölümü‘nde çalışılmaktaydı. Yani bildiğimiz CIA tarafından da kullanılmıştır. 1950’lerin başında başlayan çalışmalar, 1953 yılında resmi olarak kullanılmıştı, 1964 yılında bu alana olan ilgi çeşitli sebeplerden dolayı azalmış, 1967 yılında da tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Program özellikle; meşruluğu konusunda tartışmalara yol açtı. Kendi denekleri olarak kasıtsız ABD ve …

Devamı »

Bilim ve Teknoloji İstihbaratı Nedir?

Bilim ve Teknoloji İstihbaratı Nedir? Bir ulusun bilimsel ve teknik kapasite ve faaliyetlerini tespite yönelik istihbarattır. Silâh sistemleri sofistike hale  geldikçe, bilim adamlarının geliştirdiği araştırma programlarının bunların silâh sanayisine uygulanabilirliğinin  keşiflerinin incelenmesi gerekir. İlke olarak bilimsel – teknik istihbarat orduların yeni silâh ve donanımlarını ve etkinliklerini incelemek için yapılmak ile birlikte Soğuk Savaş sonrasında nitelik değiştirerek ekonomik sektöre eklemlenmiş ve …

Devamı »

Coğrafi İstihbarat Nedir?

Coğrafya, dünya karaları ve denizcilerinin ve bir ölçüde atmosferinin, bunlar üzerindeki bitkilerin, hayvanların ve insanların bilimidir. Coğrafya, değişik fen ve sosyal bilimlerin ürettiği verileri kullanır ve bu verileri yer ve hareket çerçevesinde inceleyerek harita hâline getirir. Coğrafya, millî güç unsurlarını haritaya işleyen bir bilimdir. Hem fiziki hem de sosyal bir bilim olan coğrafya, tanımlayıcı bir olmanın ötesine geçerek, değerlendirmeler ve …

Devamı »

Ekonomik İstihbarat Nedir?

Ekonomik istihbaratın amacı, bir ülkenin amaçlarına ulaşıp ulaşamayacağını tespit için ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynakların incelenmesidir. Ekonomik istihbarat gerçekleştirilirken seçilen temel istihbarat alanları tarım, sanayi, stratejik, ticarî maddeler, finans, stoklar ve ekonominin kontrolünün kimin /kimlerin elinde olduğudur. Bu hususlarda yapılan istihbaratı şöyle izah edebiliriz: “Tarımsal alana yönelik olan istihbarat, bir ulusun ziraî, hayvansal üretimlerinin çeşitliliği, yeterliliği konusunda bilgi toplar. Sanayi …

Devamı »

Askeri istihbarat Nedir?

Askeri istihbarat Nedir? Askeri istihbarat, en basit ifade ile bir ülkenin askerî kapasitelerini, savaş yeteneklerini, çarpışma gücünü ve yeteneklerini anlamak için yapılan istihbarattır. Daha teknik bir dille ifade edersek, askerî istihbarat, yabancı ordular ve hava, deniz ve karadaki harekât bölgeleri ile ilgili, arazi ve iklim koşullarını da kapsayıcı şekilde yapılan istihbarat faaliyetidir. Uygarlık tarihinin her yüzyılının %87’sinin savaşlar ile geçtiği …

Devamı »

İstihbarat Alanları

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Avrasya Dosyası Dergisi’nin İstihbarat Özel sayısındaki ‘Stratejik İstihbarat’ başlıklı makalesinde, belli başlı istihbarat alanlarını sıralayarak açıklar: 1)Askerî İstihbarat: Kara, deniz, Hava kuvvetleri ile füze sistemleri ve kitlesel imha silâhlarına yönelik bilgi toplama amacı ile yapılan istihbarattır. 2)Biyografik İstihbarat: Bir ülkede askerî, siyasî, kültürel, ekonomik elite yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetidir. 3)Ekonomik İstihbarat: Ekonominin genel kapasitelerine, zayıf …

Devamı »

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları

İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları İstihbaratta Faydalanılabilir Bilgi Kaynakları 1- İstihbarat örgütünün kurumsal bilgi birikimi 2- Kitaplardaki bilgi 3- Enformasyon kaynaklarındaki bilgi (Gazete, internet, Tv vb.) 4- Elemanlardaki örtülü bilgi 5- Kongre, konferans, toplantılardaki bilgi 6- Arşivlerdeki bilgi, resmî kamu belgeleri 7- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kurumsal bilgi 8- Tanımlar, tasarımlar, plânlar, projeler 9- Rakiplerdeki bilgi 10- Hedef ülkelerdeki bilgi 11- …

Devamı »

Porstmouth Futbol Kulübünü Abdülhamit Kurdurtmuş

Araştırmacı-Yazar Oktan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İngiltere’nin Osmanlı topraklarında kültürel ve sportif faaliyetleri bahane ederek istihbarat çalışması yaptığını, dönemin padişahı 2. Abdülhamit’in de buna karşılık aynı yöntemle istihbarat çalışmaları için İngiltere’de Portsmouth Kulübü’nü kurdurduğunu ileri sürdü. Portsmouth Kulübü’nün bu yönünün bugüne kadar deşifre olmadığını belirten Keleş, “Portsmouth Kulübü’nden Osmanlı Devleti yeteri kadar faydalanmıştır. İngiltere bu …

Devamı »

El Kaide Stratejileri

El Kaide Stratejileri El Kaide stratejisyenleri Soğuk Savaş sonrası ABD’nin tek süper güç olarak ortaya çıkmasından ve Suudi Arabistan’da askeri üsler kurmasından sonra, örgütün yeni hedefini bu ülke ve onun müttefikleri olarak belirlemişlerdi. Bu bağlamda iki temel strateji ortaya koydular. 1)Yakın Düşman: Bu stratejiye göre, İslam ülkelerindeki ABD ve Batı yanlısı hükümetlere karşı savaş yürütmek temel hedeftir. Saldırılarda sivil halkın …

Devamı »