Başlangıç / Etiket Arşivleri: devlet

Etiket Arşivleri: devlet

Fransa Yarı Başkanlık Sistemi

Nicola Sarkozy

Fransa Yarı Başkanlık Sistemi Fransa Yarı Başkanlık Sistemi, hükumet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında yürütme yetkilerinin paylaşıldığı, yasama ve yürütmenin işbirliği içinde çalıştığı kesin kuvvetler ayrılığının olmadığı bir hükumet sistemidir. Bu sistemde de Cumhurbaşkanı genel oy ile halk tarafından seçilmekte ve hükumet millet meclisi önünde sorumlu sayılmaktadır. Fransa’nın uyguladığı bu sistemde parlamenter rejime göre temel farklılıklar şunlardır: Klasik parlamenter rejim Cumhurbaşkanına …

Devamı »

Planlı Eskitme Nedir?

Planned Obsolescence olarak yabancı literatüre girmiş, bizde ise Planlı Eskitme olarak bilinen bir kavramdır. Endüstriyel olarak kullanılan bir strateji olmakla beraber ürünün daha uzun süre kullanılabilecekken, belirli ve/veya ayarlanmış bir kullanım ömrünün ardından işlevini yitirmesi projesi olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan teknoloji firmalarında uygulanan bir başka boyutu ise ürünün biraz daha gelişmiş sürümünün piyasaya sürülerek önceki sürümleri niteliksiz hale getirmesi şeklinde …

Devamı »

Erbakan’ın Havuz Sistemi Nedir?

Erbakan Hükümeti’nin öncesi ile başlayalım cümlelerimize. Ülkemizde 27’si İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT), 10’u Kamu İktisadi Kuruluşu (KİT), 102’si müessese ve 39’u bağlı ortaklık olmak üzere toplam 178 adet KİT ( Kamu İktisadi Teşekkülü) mevcuttu. Bunların birçoğu ülke ekonomisini genel bir krize sürükleyebilecek raddede zarar eder durumda idi. Şu andaki AKP hükumetinin yaptığının bir benzerini Erbakan öncesi hükumetler de yapıyor ve …

Devamı »

Türk Devlet Geleneğindeki Sembol: İç İçe Geçmiş Üç Hilal

ABDÜLHAMİD HAN’IN BÜYÜK SIRRI Türk Devlet Geleneğindeki Sembol: İç İçe Geçmiş Üç Ay Yıldız (Hilâl) Sultan’a bir zarf verilir. Zarfı açan Sultan, içindeki  kâğıdı çıkarır. Kâğıdın üzerine çizilmiş; iç içe geçmiş üç hilâlî görür ama bu şekle bir anlam veremez. Bu iç içe geçmiş üç hilâlîn, ne manaya geldiğini düşünür, ancak bir neticeye varamaz. İlk önce aklına, Teşkilât-ı Mahsusa veya …

Devamı »

Anarşizm Nedir? Anarşi Hakkında Kapsamlı Makale

‘Anarşizm‘ makalesi, Pyotr Kropotkin (1842-1921) tarafından, The Encyclopedia Britannica‘nın 1910 yılında yayımlanan on yedinci baskısı için yazılmıştı. Bu metin, seksen yılı aşkın bir süredir The Encyclopedia Britannica’nın sürümlerinde yer alan özgün Anarşizm maddesidir. Anarşizm (Grekçe åv, ve aoxnden, yetkeye karşı), toplumun devletsiz olarak tasarlandığı yaşam ve yönetim ilkesine veya kuramına verilen ad. Böylesi bir toplumda uyum, yasaya boyun eğerek ya …

Devamı »

Devlet-i Ebed Müddet ve Osmanlı Devlet Anlayışı

Osmanlı devleti Türkiye Selçuklularının mirasçısı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlılar hem Türk, hem de İslam devletidir. Osmanlıların devlet anlayışları, Türk töreleri ve İslam dini kurallarına göre şekillenmiştir. Osmanlılar üç kıta üzerinde hakimiyet kuran bir dünya imparatorluğudur. Hakim olduğu topraklardaki tüm toplulukları adaletle yönetmeyi kutsal bir görev olarak benimsemişlerdir. Osmanlı devlet anlayışına göre; Tebaa, tanrının hükümdarlara adaletle yönetilmek üzere verilmiş kutsal bir …

Devamı »

Devlet Otoritesine Karşı Güvensizlik Oluşturma

– Yıldırma -Sindirme Korkutma -Devlet otoritesine karşı güvensizlik oluşturmak -Kaçırma, göçe zorlama ve terk … Dünya üzerindeki tüm kanlı terör örgütlerinin varlıklarını koruma ve güçlerini arttırma amacına yönelik izledikleri bir psikoloji politikası bulunmaktadır.Bu psikolojik politika şunları içermektedir. A- Karşı Etki Psikolojisi • Yıldırma • Sindirme • Korkutma • Devlet otoritesine karşı güvensizlik oluşturmak • Sosyal yaşamda güvensizlik oluşturmak • Terör …

Devamı »

Psikolojik Harekat ve Asimetrik Savaş

Asimetrik Savaş Nedir ? Yeni dünya düzeninde klasik savaşlar yerini daha insani görünen ama daha acımasız savaş tekniklerine bırakmıştır. Yeni savaş konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkan asimetrik savaşlar, gayri nizami savaş taktiklerinin uygulanması esasına dayanmaktadır. Gayrinizami Harp Nedir ? Düzenli ve büyük birlikler kullanmak yerine daha küçük ve işlevsel birliklerle düşmana ağır zahiyyat verdirmek, moralini bozmak ve düşmanı yıpratmak amacıyla …

Devamı »

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti ya da Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Farsça: امپراطوری سلجوقیان), bir Türk devleti. Zamanla yayıldığı bölgelerdeki Farsi kültürü benimsemiştir. Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname’de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat’ı kendine başkent yaparak Abbâsî halifesinin koruyucusu konumuna erişti. 1092 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın …

Devamı »

Osman Gazi’nin Rüyası ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osman Bey bir gün Şeyh Edebali’nin evinde misafir olmuştu. Gece, vakit hayli ilerleyince istirahat etmek üzere odasına çekilmişti. Fakat yatmak üzereyken rafta gözüne ilişen Kuran-ı Kerim’e saygısından dolayı yatamadı. Uyuyamadı. Kuran’ı alıp okumaya başladı. O gece sabaha kadar Kuran okudu. Tam 6 saat. Hikmet-i İlahi, Osman Gazi Han’ın Kuran’a olan bu saygısından dolayı her okuduğu saate 1 asır lütuf edilmiş, …

Devamı »