Emir Timur’un İstihbarat Teşkilatı

Emir Timur
Emir Timur

Zafername’den naklen Timur’un İstihbaratı :
“Timur,eşsiz bir stratejist ve uzak görüşlü biriydi.Tefekkür denizinin dibi yoktu;Onun tedbir dağına giden düz bir yol veya bir keçiyolu bulmak mümkün değildi.Her yere muhbirler göndermiş,kalan topraklarına ise casuslar yerleştirmişti.Örneğin bu casuslardan biri yardımcılarından Emir Atlamış ise,bir diğeri fakir bir fakih kıyafetinde dolaşan ve Timur’un divan mensuplarından göz bebeği olan Mesud el-Kuhcani idi.Biri Kahire’de soylu kılığında ise,diğeri Dımaşk’taki Semisati Medresi’nde bir Sufi kıyafetindeydi.Timur’un casusları sıradan bir çerçici,büyük bir tacir,ahlaksız bir pehlivan,belalı bir kabadayı,çilekeş,zanaatkar,müneccim,haneberduş,çenesi düşük kalender,gezgin,derviş,denizci,kürekçi,seyyah,kibar bir saka,şakacı bir çizme ustası,albastı ve fitne fücur bir nine,tecrübeli,ilim tahsil etmek için doğudan batıya dolaşan tab-i ilm kıyafetinde gezinilerdi.

Bunların tamamı omuzlarına yüklendikleri vazife konusunda her türlü hile yolunu gayet iyi bilen,hile ve deha sergileöe hususunda su ile alev gibi,dürüstlük ve sahtekarlıkta feleğin çemberinden geçmiş,üç kağıtçılık ve aldatma konusunda Sasan ve Ebu Zeyd’e şapka çıkarttıran,hikmet ve münzara konusunda İbni Sina’ya parmak ısırtan,,işer ters gittiğinde mantıkta Yunanlılar’ı susturan,iki düşmanı dost,iki dostu birbirine düşman yapan kişilerdi.Bunlar döer bir yanda dolaşır,oralarda olup biten yanları,bu olayların detayları hakkında Timur’a bilgi ulaştırır;orada ağırlık ölçüleri,fiyatlar,pazarlar satılan mallara varıncay kadar bilgi toplar,menziller ve şehirler hakkında malumat biriktirir ve bunları Timur’a aktarırdılar.

Keza bunlar bulundukları ülkelerdeki yolların,arazilerin düz veya eğri engebeli kısımlarıyla ilgili bilgileri kağıt üzerinde çizerek,şehir ve köylerin adları,her bir yerin halkı ve başlarında kimlerin bulunduğu;emir,şerif,zengin,fakir kim vrsa adları,nesepleri lakapları ve zanaatlarına… varıncaya kadar hepsini tek tek kaydederdi.Timur,bunların hepsini tek tek gözden geçirir,kendi mantığıyla o yerlerin dışında kalan yerler hakkında fikir yürütürdü.
Bir şehre gelip konduğunda,şehir ileri gelenlerinden biriyle sohbet ederse,hemen falan filan kişilerle ilgili sorular sorar,falan kişi ile filan bey arasında ki çekişmenin neden çıktığını,nasıl çıktığını,nasıl sonuçlandığını,iki kişi arasında bir ihtilaf çıkmışsa meselenin nasıl çözüldüğünü soruşturmaya başlar;bu durum karşısında sohbet ettiği kişiyi Timur sanki o olaylar olduğunda burada bulunduğu fikirini kapılırdı.

Karşısındaki kişiye çetrefil meseleleri açar,o konularda yapılan tartışmaları mektuplaşmaları detaylarına varıncaya kadar anlatırdı.Bu durum karşısında o (veya onlar) Timur’un güya o olaylar henüz vuku bulmadan vakıf olduğunu veya adamları vasıtasıyla her şeyden haberdar bulunduğunu düşünürlerdi.Bu yüzden kimisi onun Salariye’de yaşadığını zanneder,kimi dedikoducular ise Semisati fakirleri arasındaki gördükleri söylerdi.”

 

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir