Coğrafi İstihbarat Nedir?

coğrafi istihbarat
Coğrafya, dünya karaları ve denizcilerinin ve bir ölçüde atmosferinin, bunlar üzerindeki bitkilerin, hayvanların ve insanların bilimidir.

Coğrafya, değişik fen ve sosyal bilimlerin ürettiği verileri kullanır ve bu verileri yer ve hareket çerçevesinde inceleyerek harita hâline getirir. Coğrafya, millî güç unsurlarını haritaya işleyen bir bilimdir. Hem fiziki hem de sosyal bir bilim olan coğrafya, tanımlayıcı bir olmanın ötesine geçerek, değerlendirmeler ve gelecek ile ilgili öngörüler  gerçekleştiren bir bilimdir.

Bir komutan, bir stratejik analizci, bir siyaset bilimci veya uluslar arası ilişkiler uzmanı bir ülkeyi, bir ülke ile ilgili  herhangi bir sorunu ele alacağı zaman yapacağı ilk şey, o ülkenin içinde bulunduğu bölgesel coğrafyayı gömülü bir  şekilde gösteren bir siyasî ve bir coğrafî haritada incelemektir. Haritaya bakmak değil ama haritayı görmek bir komutana, stratejik analizciye çok şey öğretecektir.

Geçmişte ve günümüzde bir çok büyük askerî lider, topografya, hava koşulları ve iklimin sadece genel stratejiyi değil, muharebe ve takviye plânlarını da etkilediğini görmüşlerdir. Tarih, coğrafyayı yeterince dikkatte almayan asker ve sivil lidere çok ağır cezalar vermiştir.

Bir ülkenin coğrafî olarak nerede olduğu ile o ülkenin siyasal kaderi arasında bire bir ilişki vardır. Bir ülkenin genişliği veya küçüklüğü nüfusunun homojen veya heterojen oluşunu, İspanya gibi toplu ve sıkışık ve kısa hudutlu oluşu kolay savunulabilirliği, uzun ve dar oluşu sınırlarının kolay savunulamamasını beraberinde getirir. Haritayı okuyabilmek, bir ülkenin ulusal stratejisini, imkânlarını, rakiplerini anlamak anlamına gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir