Barlas Boyu Aşireti

Moğolistan Bayrağı
Moğolistan Bayrağı

Barlaslar, Barlas Boyu veya Barlas Aşireti (Çağatayca/Farsça: برلاس – Barlās; Berlas veya Birlas) Orta Asya’da bulunan Türkleşmiş Moğol (Karaunas) göçebe konfederasyonu ve Büyük Timur İmparatorluğu’nun yönetici boyu.

Kökenleri

Moğolların Gizli Tarihi (Монголын Нууц Товчоо) adlı esere göre Barlaslar, Börçiginlerle aynı kökenden gelmektedirler. Karçar Barlaslar, Barlas boyunun kurucu atalarıdır, Aynı zamanda Çağatay Hanlığı’nın liderlerinden birinin de kökenidir. Moğolların Gizli Tarihi 13. yüzyılda Ögeday Han’a yazılmış Epik bir eserdir.

Bu eserde belirtildiğine göre: Karçar Barlaslar aynı zamanda Cengiz Han’ın da atası olan efsanevi Moğol lideri Bodonçir (Bodon Açir; Bodon’ar Mungkak)’in soyundan gelmektedir.

Orta Asya’nın yerli nüfusunun yoğun temasları nedeniyle, bu kabile İslam dininin dışında başka dinlere de (Şamanizm, Budizm) mensup insanları da barındırmaktaydı, Aynı zamanda bu yoğun halk hareketleri halkların kültürel olarak birbirlerini etkilemelerine ve karışmalarına neden olmuştur. Bunun doğurduğu sonuçlardan biri olarak bir Moğol boyu olan Barlaslar, Moğolcanın yanı sıra Çağataycayı da (Türk dilleri’nin Uygur kökenli bir türü olan ve yoğun şekilde Arapça ve Farsçadan etkilenmiş ve günümüz modern Özbekçesini meydana getiren dildir.) yoğun şekilde kullanmaktaydılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir