Abaza Alfabesi Tamamı

Abaza Alfabesi Tamamı

Abaza Alfabesi

Kitap Harfi El Yazısı Türkçe Okunuşu Örnek Sözcükler
А а А а A аны anne; арáъа burada; швáбыж çok; хáбза adet
Б б Б б B áба  baba; багá  tilki; бамби pamuk; барá görmek
В в В в V варена reçel; вагóн vagon;  вишна vişne
Г г Г г Sert G гáра beşik; ларбгIвыга gözlük; áлгара bitirmek
Гв гв Гв гв Sert GU гвы kalp; гвла komşu; мгва karın; гвагвыщ hindi
Гъ гъ Гъ гъ Ğ гъны kış; дзыгъба gemi; агъá düşman; гъыч hırsız
Гъв гъв Гъв гъв ĞU гъвра dizgin; чвартагъвы yatak; чвагъварá çift sür.
Гъь гъь Гъь гъь Sert Ğ квтIагъь yumurta; тыгъь koç; багъьá sağlam, güçlü
Гь гь Гь гь Yumuşak G псáдгьыл vatan; гьагьáра halka; гьажьы yuvarlak
ГI гI ГI гI Ğ (Y gibi) áгIа zaman; пссгIачIвы kuş; гIáхвра almak
ГIв гIв ГIв гIв ĞÜ (YÜ) мгIва yol; гIвыга ayna; згIва hastalık;гIвра koşmak
Д д D д D ду büyük; дагв sağır; дызда kim; хъвда boyun
Дж дж Dж дж Kalın C джыш sarmısak; джыр çelik
Джв джв Dжв джв Kalın CÜ джвджварá yıkamak; джвылцIра çıkmak
Джь джь Dжь джь C джьыкIа tuz; джьма keçi; джьымщы soğan
Дз дз Dз дз DZ дзы su; тдзы ev; пшдза güzel; дзны sonbahar
Е е Е е E (Uzun) тен sincap; чIвец kıvılcım; пещ oda; гьей balina
Ж ж Ж ж Kalın J бжáра kusur; жыхьра acıma; жра kazmak
Жв жв Жв жв жвла sülale; ажвá kelime, söz; ужвы şimdi
Жь жь Жь жь J ажьá tavşan; щыбжьáн öğle; жьы et; бжьы ses
З з З з Z бзи iyi; бызшвá dil, lisan; мзы ay; хъыза yorgan
И и U и İ бзира iyilik; инат inatçı; квчIис civciv
Й й Û й Y йыба yetim, öksüz; айшыс kısa; áйсра savaş
К к К к K кыт köy; кытча bilmece; лактá yüz, sima
Кв кв Кв кв KU квыджьмá kurt; сквшы yıl; ква yağmur
Къ къ Къ къ Kalın K къару kuvvet; къраль devlet; къабльá güney
Къв къв Къв къв Kalın KU къвыд fasulye; къвий kuyu; чрыкъв çizme
Къь къь Къь къь Kalın K чIвкъьа ekşi; хъчхъкъьа yastık yüzü
Кь кь Кь кь K (kâr) швокь tüfek; шIарыцкьага havlu; тамщáкь tabak
КI кI КI кI Sert K кIартIóф patates; закIы bir; кIамбыщ manda
КIв кIв КIв кIв Sert KU чкIвын genç; шкIвокIва beyaz; кIвдыр eyer
КIь кIь КIь кIь Sert K (G) кIьарáхва tabanca; кIьадыгв avlu; кIьатIи bağırsak
Л л Л л L лымхIа kulak; ла köpek; ладзы gözyaşı; ласá yün
Ль ль Ль ль Yumuşak  L льáльа zayıf; льáжьа suç; чыльа ipek; хальáтI hata
М м М м M мара güneş; мгъы diken; мшы gün; щымтá sabah
Н н Н н N напIы el; нáша salatalık; анхщá teyze; бна orman
О о О о O согIá hediye; локI masal; тобá tepe; цIолá derin
П п П п P па oğul; пслачвá balık; джьып cep; пыкв dudak
ПI пI ПI пI Sert P пIáхьа süre, vade; квпIи fincan; щапIы ayak
Р р Р р R расá fındık; рымдза sandalye; áпхьарта okul
С с С с S сарá ben; сасы misafir; сыс kuzu; псарт makas
Т т Т т T табá tava; тажв yaşlı kadın; тахъхарá istemek
Тл тл Тл тл LH (TL) тлапáд çorap; тлáпIа değerli, pahalı; тлаш güçlü
Тш тш Тш тш Sert Ç тшы at; датшá diğer; тшадá eşek; тшбыг tırpan
ТI тI ТI тI Sert T кIвтIу tavuk; тIáтIа yumuşak; щтIáлра yatmak
У у У у U (VU) уасá koyun; уандыр araba; уахьчIвá bugün
Ф ф Ф ф F фыр kahraman; фачыгIв şeker; фарá yemek yemek
Х х Х х H хшы süt; ахщá kızkardeş; хпа üç; уасáхча çoban
Хв хв Хв хв HU хвáша cuma; хвба beş; хвырта yara; хвит özgür
Хъ хъ Хъ хъ H хъа baş; хъылпá şapka; хъáцIа adam; хъарá uzak
Хъв хъв Хъв хъв HU чIáхъва ekmek;хъвлап akşam; хъвыц saç; хъва kül
Хь хь Хь хь H хьзы ad; хьапщ altın; хьта soğuk; хьыгIа ağrı
ХI хI ХI хI H хIа armut; хIарá biz; рыцхIа zavallı; мхIáчIва kaşık
ХIв хIв ХIв хIв хIваспá bıçak; хIвынап fare; хIварá demek, söyl.
Ц ц Ц ц TS тáца gelin; yenge; мца ateş; цха bal; царá gitmek
ЦI цI ЦI цI Sert TS цIла ağaç; цIхы gece; цIыдз pire; пцIа bıyık
Ч ч Ч ч Ç чуан kazan; чмазагIвы hasta; чарх tekerlek
Чв чв Чв чв ÇÜ чвынцIы sinek; нчва tanrı; тгIачвá aile; чва uyku
ЧI чI ЧI чI Sert Ç мачI az; чIарáчIа süslü; чIáчIа karaciğer
ЧIв чIв ЧIв чIв Sert ÇÜ чIва elma; хырчIвы yoğurt; чIван et suyu
Ш ш Ш ш Kalın Ş шыла un; лашáра aydınlık; пша rüzgar; хáша çarş.
Шв шв Шв шв ŞÜ швы kapı; хъышв pencere; мшвы ayı; ашвá şarkı
ШI шI ШI шI Sert Ş шIа ağız;genç; шIыц yeni; тшшIыс tay; шIыпIа yer
Щ щ Щ щ Ş щымта sabah; щта evet; ащá erk.kardeş; пщба dört
Ъ ъ Ъ ъ Sertleşt. İş. зъарáйа kaç, ne kadar; ъахIльы akraba; мъа kemer
Ы ы Ы ы I сыс kuzu; ныха yemin; цгвы kedi; сы kar
Ь ь Ь ь Yumuş. İş. гъь, гь, джь, жь, къь, кь, кIь, ль, хь
I I I I İnceltme İş. гI, гIв, кI, кIь, пI, тI, хI, хIв, цI, чI, чIв, шI

Abaza Alfabesi ile ilgili bilgiler yeterli değilse, Abaza Alfabesi hakkında daha fazla bilgi talep etmek için lütfen yorum bırakınız.

Abaza Alfabesi | Sizinicin.Org

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir