360 Derece Pazarlama Nedir?

360 derece pazarlama

360 Derece Pazarlama

Son yıllarda pazarlama alanında ismini sıklıkla duyuran 360 derece pazarlama, 360 derece iletişim, 360 derece pazarlama iletişimi ve entegre pazarlama iletişiminden bahsedeceğim.

Öncelikle ülkemizin eğitim sistemi ve eğitim kaynakları inovasyon sürecini yavaş gerçekleştirdikleri için henüz ders kitaplarında 360 derece pazarlama ile ilgili pek bir şey bulamıyorsunuz. O nedenle bu yazının faydalı olacağını düşünüyorum.

360 Derece Pazarlama İletişimi Nedir?

Bir başka deyişle “Bütünleşik pazarlama iletişimi” olarak da ifade edilen bu kavram; reklam, halkla ilişkiler, promosyon, doğrudan pazarlama, araştırma ve ölçümleme unsurlarının hep beraber ve bir uyum içerisinde yönetilmesiyle stratejik planlamaya dahil edilerek çift yönlü ve uzun vadeli tanıtım faaliyetlerini ifade eder.

Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pazardaki gelişmeler ve rekabetin artması
  • Seçeneklerin çoğalması
  • Hedef kitlenin zamandan tasarruf etme isteği
  • Tüketicinin bilinçlenmesi, marka ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olması ve markayla etkileşime geçmek istemesi
  • Tüketicinin belirli markalara olan sadakatinin azalması
  • İnternetin hayatımıza girmesiyle geleneksel medyadaki reklamların etkisinin azalması
  • İnternet üzerinden alışverişin yaygınlaşması
  • Geleneksel medyadaki reklamların yüksek maliyetleri
  • Veri tabanı oluşturma kolaylığı

Bütünleşik pazarlama iletişimi, yukarıda belirtilen maddelerin ortaya çıkmasıyla, pazarlama iletişimini oluşturan unsurların (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk vs.) bir arada kullanılarak, bir mecranın güçsüz yanının öteki mecrayla dengelenmesi amaçlanmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimin belli başlı özellikleri vardır. Bütün iletişim araçlarının pazarlama karması ile bütünleştiği ve stratejik pazarlama planının esas alındığı iletişim sürecidir. Markalar bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinde teknolojiyi çokça kullanırlar ve tüketici odaklıdırlar. Tüketici neredeyse, hangi mecrayı kullanıyorsa, markalar da tüketiciyi yakalamak için o mecrayı kullanıyorlar. Uygulanan iletişim faaliyetleri ölçülebilir olmalıdır. Marka tüketiciyle etkileşime geçmeli ve çift yönlü bir iletişim kurmalıdır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde teknolojinin de yardımıyla veri tabanı oluşturmak kolaylaştırmıştır; dolayısıyla markalar kişiye özel pazarlama yapmaya başlamışlardır. En önemli özelliklerinden birisi de tüm iletişim faaliyetlerinin tek bir merkezden, uyumlu ve entegre bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu anlamda Coca-Cola, bütünleşik pazarlama iletişimini hakkıyla yapanlardan. Televizyon reklamları, outdoor uygulamaları, dergi ve gazete reklamları, promosyonları, interneti etkin kullanmasıyla, farklı şişe tasarımlarıyla tüketiciyi kendine çekmeyi ve tüketiciyle etkileşim içinde olmayı iyi bildiğini göstermektedir.

Feyyaz Dostum

Hakkında: Feyyaz Dostum

Her hususta bilgi, her hususta kazanç demektir. 1987'den beri...

Yazarın tüm yazılarını görüntüle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir